fbpx Videre til innhold

Vitenparken

UTSATT! Nytt nasjonalt kraftsenter på Campus Ås

OBS! På grunn av coronasituasjonen er seminaret utsatt! Vi kommer tilbake til ny dato.

 

Forvaltningen og næringslivets forventninger til synergier og samarbeid innen husdyr-, akvakultur- og veterinærvitenskap

Seminar i Vitenparken Campus Ås 13. januar 2022 kl. 16.00-21.15

Arrangør: Vitenparken Campus Ås, NMBU-Veterinærhøgskolen, NMBU-Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Veterinærinstituttet, Norsk Veterinærhistorisk Selskap og Vitenparkens Venner

I januar 2008 vedtok Stortinget at «NVH blir lokalisert på Ås og samorganisert med UMB når nye bygg til NVH og Veterinærinstituttet står ferdig». Et Fellesstyre forberedte fusjonen, og styret gjorde vedtak om sammenslåing da Stortinget i 2013 bevilget penger til nybygg.  Året etter så NMBU dagens lys og HM Kong Harald deltok i den offisielle åpningen 16. januar 2014.

Den 1. september 2021 overtok Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet de nye lokaliteter på Campus Ås. Dette avsluttet en lang byggeprosess og veterinær-, husdyr- og akvakulturmiljøet ser fram til at de nye og moderne forsknings- og undervisningsfasiliteter nå tas i bruk. Disse nye, flotte fasilitetene suppleres av tidligere ferdigstilte forsøkssentre, som Senter for husdyrforsøk og Senter for Fiskeforsøk.

Dette seminaret vil rette fokus på alle de mulighetene og synergiene en samlokalisering legger til rette for innenfor forskning, samt de forventninger forvaltning og næringsliv har til dette kraftsenteret innenfor husdyr-, akvakultur- og veterinærfaget.

Seminaret retter seg mot de sentrale forvaltnings- og næringslivsorganisasjoner, ansatte og studenter ved NMBU-Veterinærhøgskolen, NMBU-Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og Veterinærinstituttet, samt medlemmene i Norsk Veterinærhistorisk Selskap og Vitenparkens Venner.

Konferansen foregår på Vitenparken, men vil også bli streamet for de som ikke har mulighet til å delta fysisk. Det vil også være muligheter for å melde seg på omvisning til det nye Veterinærbygget, velg da også billetten som heter «omvisning».

 

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Omvisning
Her kan du melde deg på omvisning til det nye Veterinærbygget før selve konferansen
kr 000 inkl. Mva
78 tilgjengelig

Billetter

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Omvisning
Her kan du melde deg på omvisning til det nye Veterinærbygget før selve konferansen
kr 000 inkl. Mva
78 tilgjengelig