fbpx Skip to content

Vitenparken

«Røtter så lange…» – en feiring av den internasjonale Jorddagen 2023

Dato: 5. desember

Tidspunkt: 09:30 – 15:00

Hvor: Vitenparken Campus Ås

Meld deg på her

I samarbeid med Regenerativt Norge, Norsk Landbruksrådgiving og Viken Fylkeskommune.

Vi markerer den internasjonale jorddagen 5. desember med førpremiere på den nye dokumentaren «Roots so Deep you can see the Devil down there». Filmen presenterer et ti år langt forskningsprosjekt på sammenhengen mellom driftsform og beitedyrs påvirkning på jordsmonn, klima og miljø. I tillegg til filmvisning, blir det panelsamtale om drøvtyggere, jordhelse og klima. Vi skal også fortelle om prosjektet Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse.

Hold av dagen, mer informasjon, program og påmelding kommer.

Program:

09.30   Velkommen og kort om dagen – drøvtyggere, jordhelse, økosystem og klima – Marianne Sletsjøe, NLR Østafjells

– Presentasjon av prosjektet Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse, Jordløftet – Hege Sundet, NLR Østafjells og Ulf Ullring, Regenerativt Norge

10.00   På vei mot 4 promille. Viken satser på jordhelse og karbonbinding i landbruket, Jordløftet og Klimasmart landbruk – Kari Rime Engmark, Viken Fylkeskommune

10.15   Dokumentarfilm «Roots so Deep», del 1

11.30   Lunsj

12.15   Klimaplanutvalgets rapport (NOU 2023:25) og tilrådninger – hva er problemet? – Audun Korsæth, Divisjonsdirektør for Matproduksjon og samfunn, NIBIO

12.45   Dokumentarfilm «Roots so Deep», del 4

14.00   Debatt

Samtale mellom bønder, faglaga og politikere – Eva Nordlund er moderator

-Hva er konsekvensene av Klimaplanutvalgets rapport – kaster vi kua ut med badevannet?

-Vil landbruket og samfunnet tåle en nedgang i drøvtyggerbasert matproduksjon?

-Hva om drøvtyggere er en essensiell del av løsningen på klimakrise, naturkrise og framtidig matsikkerhet, slik som dokumentaren antyder?

14.50   Appell og takk for nå – Anders Lerberg Kopstad, leder i Regenerativt Norge

15.00   Vel hjem!

End date
12/05/2023

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets