fbpx Skip to content

Vitenparken

PÅMELDING: Selvforsyning i Norge – da, nå og fremover

Norge er et grasland der 2/3 deler av jordbruksarealet må nyttes til husdyrproduksjon og der hoveddelen av åkerarealet må nyttes til korn som brukes som husdyrfôr. Hvordan kan vi produsere mer mat til mennesker på samme areal? Velkommen til Vitenskapshistorisk seminar i Vitenparken torsdag 10. oktober 2019 kl. 13.30-21.30.

Arrangør: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU, Vitenparken på Campus Ås og Vitenparkens Venner.

Norskprodusert husdyrfôr

I mer enn 100 år har norsk husdyrproduksjon vært avhengig av importerte fôrvarer. Det er bred politisk enighet om at norsk husdyrproduksjon bør bli mindre avhengig av importert korn og proteinråvarer. Spørsmålet er om vi for åra framover kan og vil utforme en målrettet plan for å basere norsk husdyrproduksjon fullt ut på norsk produksjon av gras, fôrkorn, andre norskproduserte fôrvekster og annet norskprodusert fôr, og om en slik offensiv plan også er klimamessig og miljømessig forsvarlig.

NMBUs forskning på fôr

Norsk fôrforskning ved NMBU har i 100 år hatt sitt hovedfokus på å bidra til en norsk husdyrproduksjon som sikrer en høy norsk selvforsyning. På seminaret vil vi fokusere på den kompetansen som er bygd opp og de resultater som er oppnådd med basis i forskningen ved NMBU. Vi vil på seminaret videre trekke linjene fram til i dag og utfordre representanter fra fôrforskningen ved NMBU til å legge fram de muligheter de ser for en økt norsk selvforsyning av fôr i vår husdyrproduksjon.

Program

Se fullstendig program i menyen til venstre.

Presentasjoner fra arrangementet

Her kan du laste ned presentasjoner fra arrangementet.

Foto: Stiftelsen Kore/Haakon Jamtli Kristiansen

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

End date
10/10/2019 at 21:15

Booking Date Expired: This event has passed today's date.
19:30 Paneldiskusjon More info Less info

Statssekretær i LMD Widar Skogan

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

Leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise (under avklaring)

Administrerende direktør Knut Røflo Felleskjøpets Fôrutvikling

Chr. Anton Smedshaug

Bonde Kristin Ianssen

Samtaleleder: Per Harald Grue, Vitenparkens Venner.

Tickets

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available