fbpx Skip to content

Vitenparken

Skaperskolekonferanse i Ås 2021

Gratis lærerkonferanse om Skaperskolen v/ Vitenparken Campus Ås 

26. November 2021

Skaperskolekonferansen er for deg som er lærer i grunnskolen og som vil vite mer om hvordan du kan gjøre undervisningen i matematikk, naturfag, kunst og håndverk kreativ, tverrfaglig og skapende. På skaperskolekonferansen vil du få en prøve noen av undervisningsoppleggene fra Skaperskolen og bli kjent med didaktikken som følger disse. Aktivitetene kan enkelt tilpasses ditt klasserom og brukes direkte i undervisningen.  

Skapende og kreativt arbeid i klasserommet kan være mye forskjellig, og evnen til å tenke kreativt og skapende vil kunne trenes og dyrkes i mange fag, på alle trinn. Skaperglede og evnen til å omsette ideer til handling er viktig element i fagfornyelsen. 

«Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.» 

– Overordnet del av læreplanverket 

Innholdet på Skaperskolen og på konferansen er tilpasset fagfornyelsen og er utviklet av Naturfagsenteret og vitensentrene i Norge. 

Velkommen til inspirerende, lærerik og morsom dag! 

 

Program for dagen: 

Kl. 09.00 Oppmøte Vitenparken, kaffe frukt 

Kl. 09.15 Introduksjon til skaperskoledidaktikken

Kl. 10.00 Skaperaktivitet

Kl. 12.00 Lunsj serveres

Kl. 12.30 Skaperaktivitet

Kl. 14:30 Avslutning

Det vil være begrenset med plasser tilgjengelig, så her er det bare å kaste seg rundt og melde seg på! 

 

Påmelding: Svar på denne spørreundersøkelsen.  

 

Adresse: Høgskoleveien 1, 1433 Ås (klikk for Google Maps-lenke)
Parkering: NMBUs gjesteparkering ved Eika (klikk for kart og informasjon) 

 


 

End date
11/26/2021

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets