fbpx Skip to content

Vitenparken

Skolehagene og den offentlige forvaltningen – hva er veien videre?

Velkommen til webinar om skolehagene og den offentlige forvaltningen – hva er veien videre?  

1. desember kl. 09:00 – 12:00 

Påmelding her https://www.deltager.no/event/webinar_om_skolehagene_og_den_offentlige_forvaltningen_01122021#init

 

Økologisk Norge, Vitenparken og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til gratis webinar om skolehagene i Norge og om den offentlige forvaltningen av disse.

Skolehagen er en undervisningsarena hvor barn kan få førstehåndskunnskap om dyrking og bærekraftig matproduksjon, og slik erfare i praksis hvordan mat, helse, natur og miljø er tett sammenvevd. Interessen for dyrking i skolen er stor, og stadig flere skoler ønsker å sette i gang med skolehage. Det er det mange grunner til.

Blant annet aktualiserer de nye lærerplanene i fagfornyelsen skolehagen med fokus på praktisk, tverrfaglig læring og utdanning for bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. I tillegg lanserte regjeringen en nasjonal strategi om urbant landbruk i februar 2021, hvor kunnskap om bærekraftig matproduksjon og skolehagen blir løftet frem som ett av hovedsatsningsområdene. Klimakrisen er også overhengende, og det haster med å få klimasaken bedre integrert i skolen. Skolehagen er dermed like aktuell i dag som i skolehagenes førstestorhetstid i Norge på begynnelsen av forrige århundre.

Selv om interessen for skolehagene er stor i skoleverket, er den offentlige forvaltningen i form av midler, dedikerte stillinger og strategisk planlegging nærmest ikke-eksisterende. Men interessen blant kommunalt ansatte, lokalpolitikere med flere er også økende. Tiden er nå moden for å løfte spørsmålet om hvordan en offentlig struktur for skolehagene kan se ut.

Webinaret er gratis og åpent for alle.

Påmelding her: https://www.deltager.no/event/webinar_om_skolehagene_og_den_offentlige_forvaltningen_01122021#init

 

PROGRAM

08:45 – 09:00:            Pålogging via lenke

09:00 – 09:15:            Velkommen til webinar

09:15 – 09:35:            Hva er status på skolehagen i dag?

Annikken Jøssund, prosjektleder i Dyrk framtida

09:35 – 09:55:            Historisk tilbakeblikk på skolehagene

           Tore Faller, leder i Oslo kommunale skolehager

09:55 – 10:15:            Offentlig forvaltning av skolehagene før, nå og i framtida,

Ellen Dagsrud, seniorkonsulent, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

10:15 – 10:25:            Benstrekk

10:25 – 10:55:            Skolehagens relevans for fagfornyelsen og utdanning for bærekraftig utvikling         

Judith Klein, samfunnsgeograf, lektor og stipendiat ved Høgskolen i Innlandet

10:55 – 11:15:            Erfaringer med politisk satsning på skolehage i Lørenskog kommune

May Sommerud, Grønt Flagg-koordinator i Lørenskog kommune og assisterende rektor ved Solheim skole

11:15 – 11:55:            Panelsamtale: Skolehagene og den offentlige forvaltningen – hva er veien videre?

 

Paneldeltagere:

  • Anita Panman, landbruksrådgiver ved Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Susanne Moen Ouff, førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Judith Klein, samfunnsgeograf, lektor og stipendiat ved Høgskolen i Innlandet
  • Mette Nordby, faglig leder for etterutdanning for lærere ved Norges Miljø og biovitenskapelige universitet
  • May Sommerud, Grønt Flagg-koordinator i Lørenskog kommune og assisterende rektor ved Solheim skole

11:55 – 12:00:           Oppsummering og takk for i dag

Arrangementet er støttet av Viken fylkeskommune.

 

Velkommen!

End date
12/01/2021

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets