fbpx Skip to content

Vitenparken

Skolehageseminaret 2021

Fredag 12. november

Jordliv og tverrfaglige oppgaver knyttet til læreplanen

Vitenparken og Økologisk Norge inviterer til faglig påfyll og inspirasjon i årets skolehageseminar. I år kan du enten følge foredragene digitalt fra hele landet eller komme til Vitenparken på Ås. De som kommer til Ås vil også få muligheten til å delta på de praktiske øktene etter lunsj. Seminaret deles opp i to deler og vi inviterer et bredt spekter av fagfolk til å formidle sitt arbeid. Vi får høre fra bonden, pedagogen og gartneren. 

Del 1

Registrering på Vitenparken fra kl. 8.30

Foredrag.  kl 9.00- 12.00

Dere kan enten følge med digitalt eller delta på Vitenparken, Ås. De som deltar digitalt får tilsendt link i forkant av seminaret.

Lunsj

Bærekraftig varmlunsj

Del 2

Praktisk økt 12.45-15.00

Kun for fremmøtte på Vitenparken, Ås. 

På årets skolehageseminar setter vi fokus på grunnlaget for å få til en vellykket skolehage- nemlig god jord. Programmet gir innsikt i betydningen av god matjord og hvordan den bygges opp.  Hvilken betydning har mikrolivet og hvordan kan vi bygge oppunder dette. Seminaret viser også til konkrete eksempler på elevoppgaver og hvordan temaet kan bearbeides tverrfaglig. 

Seminaret er åpent for alle, men hovedmålgruppe er pedagoger i grunnskolen. 

Hovedtemaene er:

  • Jordhelse
  • Hvordan bygge opp god jord? 
  • Tverrfaglig oppgaver knyttet til temaet

Vi gleder oss til å ta dere imot på Vitenparken eller treffe dere digitalt. 

PROGRAM

Del 1 foredrag

Velkommen Vitenparken ved Kenneth Thommasen, gartnerpedagog og arborist. Økologisk Norge ved Ane Johnsen, pedagog og prosjektmedarbeider «Dyrk framtida- flere skolehager i Norge»

Evige grønne enger: bærekraftig landbruk/hagebruk med fokus på regenerative prinsipper. Anders Lerberg Kopstad, regenerativ bonde, rådgiver og foredragsholder

Levende jord: naturen som læremester nummer en. Morten Bragdø, fjerdegenerasjons gartner, anleggsgartnermester, foredragsholder og forfatter.

Jordliv & livsmestring- en pedagog og bondes betraktninger og råd. Carl Erik  Nielsen Østlund, pedagog og bonde

Sofasamtale: Skolehagen som bærekraftsarena- erfarende pedagoger deler sine beste tips og triksLinda Jolly, universitetslektor, biolog og kursholder i skolehageundervisning. Anna Trede, gårdspedagog Kampen økologiske bondegård

Samtalen ledes av arrangørene

LUNSJ

Del 2 praktisk 

Deltagerne velger to ulike praktiske grupper, påmelding ved registrering Vitenparken.

1. Klimatiltak i praksis: karbonlagring i skolehagen, med bokashi og biokull. Anna Trede

2. Fra skogen til skolen- Hvordan øke befolkningsvekst og tetthet av det gode mikrolivet i jorda? Håkon Mella

3. Hvordan ser jordlivet ut i mikroskop? Katelyn Solbakk

4. Kunstnerisk aktivitet: Agarskulpturer med jordmikroorganismer. Annikke Flo

5. Hvordan bygge gode bed, erfaringer og praktisk arbeid. Vitenparken

6. Gode lokale ressurser, hvordan bygge en hugel fra hva de har i nabolaget. Økologisk Norge

7. Bokashi og meitemarkkompost. Vitenparken

 

Påmelding her

End date
11/12/2021 at 15:00

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets