fbpx Skip to content

Vitenparken

SKOLEHAGESEMINARET 2022: Hvordan dyrke handling og så håp?

Dato: 4.november

Tidspunkt: 08:30 – 15:00

Hvor: Vitenparken (OBS: venteliste på fysisk oppmøte) eller digitalt kl. 9-12

Vitenparken og Økologisk Norge ønsker velkommen til faglig påfyll, inspirasjon og nettverking for skolehageinteresserte 4.november. Vi har invitert et bredt spekter av dyktige fagfolk til å formidle sin kunnskap, og temaet for årets seminar er: hvordan dyrke handling og så håp?

I en urolig verden trengs både handlingskompetanse, praktisk kunnskap og framtidstro, og hva kan skolehagen egentlig bidra med her?  Læreplanene LK20 har bærekraftig utvikling, demokrati, medborgerskap, folkehelse og livsmestring som overordene temaer, og mulighetsrommet for aktuell skolehageundervisning kan være stort.

Med årets seminar ønsker vi å trekke opp noen større linjer og utforske hvordan skolehageundervisningen kan kobles til samfunnet og verdens utvikling for øvrig. Men hvordan lager og gjennomfører man egentlig undervisningsopplegg som tar ut læreplanens og skolehagens potensial? Det skal vi utforske denne dagen!

Gjennom dagen utforsker vi fem overordnede temaer, som flettes inn både i teori og praksis. Temaene er: 

 • Handlingskompetanse
 • Håp
 • Tverrfaglighet
 • Nysgjerrighet og undring
 • Naturtilknyting

I år kan du enten følge foredragene digitalt fra hele landet eller komme til Vitenparken på Ås. Seminaret deles opp i to deler, digitalt før lunsj og praktisk arbeid etter lunsj. De som kommer til Ås vil også få muligheten til å delta på de praktiske øktene etter lunsj.

Detaljert program følger lenger ned, her er struktur for dagen:

Påmelding: Skolehageseminaret 2022 (deltager.no)

Del 1 – Foredrag kl. 9.00- 12.00 

 • Digital deltagelse via link eller delta fysisk på Vitenparken, Ås.
 • Ved digital deltagelse blir link tilsendt i forkant av seminaret.
 • Ved fysisk deltagelse er det registrering på Vitenparken fra kl. 8.30

Lunsj kl. 12.00 – 12.45 – Bærekraftig varm lunsj laget på råvarer fra skolehagen på Campus på NMBU.

Del 2 – Praktisk økt kl. 12.45-15.00 

 • Kun for fysiske deltagere på Vitenparken, Ås.
 • Deltagerne velger to ulike praktiske grupper, påmelding ved registrering Vitenparken.

 

PROGRAM FOR DAGEN: 

Kl. 09.00 – 12:00: Foredrag 

 • Velkommen ved arrangørene – Kirsten Martinsen fra Vitenparken og Ane Johnsen fra Økologisk Norge

1. “Tverrfaglig læring i LK20 og mulighetsrom for skolehage” med Dag Johannes Sunde

Dag Johannes Sunde er utdannet musikkviter og lærer. Han har tidligere jobbet som lærer i ungdomsskolen og som seniorrådgiver i læreplanutvikling og vurdering i Utdanningsdirektoratet. Sunde har god innsikt i prosessen fra idé til ferdig læreplan, fra innsiden. Han har jobbet som spesialrådgiver for byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo rådhus, med implementering av LK20 i et skoleeierperspektiv siden 2018. For tiden jobber han som studieleder for estetiske fag ved OsloMet.

 

2. Om kastanjer og ødelagte maurtuer» med Markus Lindholm.

Foredraget vil drøfte hvordan undring og nysgjerrighet kan mobiliseres på mellomtrinnet, i grensesnittet mellom læring, oppdagerglede og skolehage.

Markus Lindholm er biolog og professor i naturfagdidaktikk ved Steinerhøyskolen. Han arbeidet lenge som forsker ved Norsk Institutt for Vannforskning/NIVA, der han særlig var opptatt av effekter av miljøgifter og av klimaendringer på biomangfold. Han har også vært lærer, og er denne høsten bokaktuell med en biografi om Alfred Russel Wallace.

 

3.  “Skolehagen som brobygger og samfunnsprosjekt” med Ute Vogel 

Ute Vogel er tidligere daglig leder av Holt økopark (Holt læringstun) i Tromsø. 

 

4.  “Håp og kompetanse for framtida – hva mener de unge?” med Sunniva Marie Johansen Haugene

Sunniva Marie Johansen Haugane er sosiologistudent og engasjert sentralstyremedlem i Natur og ungdom. 

 

Kl. 12.00 – 12:45:  – Bærekraftig varm lunsj laget på råvarer fra skolehagen på Vitenparken/NMBU

 

Kl. 12:45 – 15.00: Praktiske økter (på Vitenparken)

 

 • Lokal tilpassing av frø med Andrew McMillion

Mennesker og planter har lenge inngått i en dans med et mangfold av lokalt tilpasset frø.  Men de siste 100 årene har mye lokal tilpasning og lokale avling av nye sorter blitt borte og erstattet av store internasjonale selskaper. Tiden er inne for et økt fokus på nye norske grønnsaks sorter mener Andrew McMillion som har drevet et småbruk der han jobber med å tilpasse en samling av stauder, kultivarer og nye krysninger til Norske forhold. Han skal snakke om hvor gøy det er å tenke på reproduksjon i landbruk og ikke bare produksjon.  Praktisk: Vi kommer til å jobbe med å sortere og pakke frø i frøposer mens Andrew snakker om frø. Deltakerne kan få med frø hjem.

 

 • Om å tenne og beholde gløden med Erling Krogh og Linda Jolly

Om hvordan den indre menneskelige drivkraften kan næres i møte med å dyrke sammen med andre og i samspill med de fysiske livsbetingelsene. Erling Krogh er professor ved fakultet for realfag og teknologi ved institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved NMBU. 

 

 • Naturnærvær med Randy Bohmann-Lange og Synnøve Borge

Bli med inn i nærnaturen og lær hvordan man forbinder barn og unge til den levende naturen. Lær enkle øvelser i sansevarhet som ender i selvskrevet naturpoesi. Poesi er en metode til å forbinde seg med naturen når de skal skrive den, og ikke beskrive den. Det viser over tretti års erfaringer fra USA og andre land gjennom programmet River of Words. På tide med Garden of Words? Randy og Synnøve har i fem år gjort Poesi & Zoologi med elever ved Syverudbekken i Ås. (Den Kulturelle Skolesekken.)

 

 • Konservering av markens grøde fra skolehagen med Håkon Mella

Bli med å sylte, safte, fermentere, tørke og smake frem et mangfold av deilige småretter laget på råvarer fra skolehagen på campus på NMBU. Håkon Mella jobber som gartnerpedagog ved Vitenparken, og har lang og allsidig erfaring med dyrking fra andelslandbruk og egen produksjon. Han er også kokk og har i mange år jobbet med bærekraftig matlaging.

 

 • Soppdyrking, skoghage og permakultur med Jennifer McConachie

Praktisk workshop hvor vi ser nærmere på hvilke permakulturelle teknikker, metoder og tilnærminger som kan være nyttige i en skolehage. Vi ser også nærmere på hva en skoghage er, og hvordan man komme jobbe systematisk med etablering av flerårige vekster i hagen. Praktisk del med soppdyrking i tømmer. Jennifer har lang erfaring med permakultur, skoghage og formidling fra blant annet Norsk Permakulturforening og Efferus veksthus. Hun driver sitt eget selskap «Earth Mentor Me» og er informasjonssekretær i Norsk Permakulturforening.»

 

 • Dybdelæring med markkompost med Tiril Gilbert og Peter Tindberg

Noen ganger kan verdens utfordringer virke store og uoverkommelige. Heldigvis ligger det en haug i hagen der vi kan utvikle respekt for naturen og miljøbevissthet gjennom handling og dybdelæring. Vi ser på nedbrytningsprossesser, hvordan stoffer endrer seg, lærer om sirkulærøkonomi og fornybare ressurser. Vi tar et dypdykk i kompostering med vekt på markkompostering. Vi viser og forteller om hvorfor og hvordan kompost kan brukes i undervisningen. Hvordan organisere ansvaret og undervisningen rundt komposten?

Målgruppe for seminaret: 

Seminaret er åpent for alle, men har hovedfokus på:

 • Pedagoger i grunnskolen
 • Skolehagelærere og formidlere
 • Skoleledelse
 • Forvaltning

Påmelding: Skolehageseminaret 2022 (deltager.no)

End date
11/04/2022

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets