fbpx Skip to content

Vitenparken

The Conference of the Birds – Fugleperspektiver

The Conference of the Birds (COB) er et tverrfaglig og sosialt engasjert kunstprosjekt som utforsker kreative måter å sameksistere med fugler i en mer enn menneskelig verden. Prosjektet tar utgangspunkt i den drastiske tilbakegangen av fugler og har fokus på økologi og forholdet mellom sted, mennesker og fugler i Norden. Vår intensjon er å løfte blikket og se omverden i et fugleperspektiv.

Sammen med NOBA (Norwegian BioArt Arena) utvikler vi et mangfoldig, tverrfaglig og aktivt utstillingsprogram og andre formidlingsformer for The Conference of the Birds.  Høstens program Fugleperspektiver består av et fysisk seminar på Vitensenteret på Ås 9. november og et digitalt seminar 23. november som presenterer og gir innsikt i prosjektet.

 


The Conference of the Birds – Fugleperspektiver

Dato: 9. november

Tidspunkt; 17:00 – 19:30

Hvor: Vitenparken Campus Ås (Vitenteateret, 2. etasje)

Språk: Seminaret vil foregå på norsk og svensk.

Enkel servering. 

Hvordan kan kunsten og forskningen samhandle for å gi rom til fuglene?

I Norge har vi mistet over 30% av den totale fuglebestanden de siste tiårene og mange arter står i fare for å forsvinne for godt. Situasjonen for sjøfuglene er dramatisk med en reduksjon på inntil 75 % for flere arter de siste 30 årene. Dette er en økologisk katastrofe der menneskelig atferd er hovedårsaken.

Forankret i prosjektet The Conference of the Birds og i samarbeid med NOBA (Norwegian BioArt Arena) vil seminaret gi et innblikk i hvordan vi,  gjennom tverrfaglig utveksling mellom kunst og vitenskap, arbeider for å rette oppmerksomheten mot fuglenes tilhørighet i vår verden. Det handler om å integrere fuglene i vår kultur og aktivere et fysisk og følelsesmessig engasjement for fuglene gjennom å løfte blikket og se omverden fra et fugleperspektiv.

I dette seminaret presenterer vi noen av prosjektene i The Conference of the Birds som viser hvordan det er mulig å arbeide med kunst som katalysator for endring.

Program: 

17-17.15  
Chorus Sinensis – Videoverk fra det finske prosjektet i The Conference of the Birds, 13 min.
Chorus sinensis et audiovisuelt korverk dedikert til den forhatte skarven. Det er det finske prosjektet fra The Conference of the Birds og ble produsert fra 2019–2022 i kystområdene ved Bottenhavet, der menneske- og sjøfuglterritorier overlapper hverandre.
Verket spør: Er skarven verdt en sang sunget av mennesker? Kan det skrives dikt om en fugl som aldri synger, og om en fugl som mange ser på som en plage? Hvordan kan skarvens historie fortelles i fremtiden?
Verket kombinerer video, foto, tekst og lydopptak av skarvkoloniene laget av kunstneren Jan Eerala, med en korkomposisjon inspirert av skarven skrevet av komponist og lydkunstner Lau Nau og fremført av et kor. Chorus sinesis er kuratert av Ulla Taipale for The Conference of the Birds.
Her viser vi videoarbeidet fra Chorus sinensis.

17.15-17.25 
Hvordan kan kunst og vitenskap sammen skape andre perspektiver?
Introduksjon til NOBA og samarbeidet med The Conference of the Birds.

17.25-17.50 
Mer-enn-menneskelig kunst for utrydningstruede fugler.
Introduksjon til prosjektet The Conference of the Birds ved kurator og kunstner Ulrika Jansson (SE) og Eva Bakkeslett (NO).

17.50-18.15
Kunsten å endre perspektiv: hva kan fugler og andre arter lære oss om stedsutvikling?
Med Cecilie Sachs Olsen, professor i kunst i samfunnet, Institutt for Estetiske Fag, OsloMet.
I vår tid har vi mistet fuglene ut av syne. Vi bygger i deres hekkeområder. Vi fisker opp maten deres fra havet og vårt jord- og skogsbruk tar ikke lenger hensyn til fuglene. I tillegg gjør menneskeskapte klimaendringer det vanskelig for fuglene å overleve på sine vante boplasser og mange fugler flykter til byene der de ikke blir ønsket velkommen. Forsker Cecilie Sachs Olsen reflekterer over (mangelen på) mer-enn-menneskelig perspektiver i stedsutvikling og hvordan kunsten kan være en katalysator for endring.

18.15-18.35
Ahoo Ahoo – ærfugl og folk på tvers av kulturer
Samarbeidet mellom ærfugl og mennesker har tradisjoner tilbake til vikingtiden. Til tross for kraftig nedgang av ærfugl i Norge har Selvær i Træna kommune en av de største koloniene i Norge. På øya er det en ubrutt tradisjon å legge til rette for hekking av ærfugl ved å bygge E-hus langs strandkanten av øya der ærfuglene hekker. Kunstner og kurator Eva Bakkeslett og fotograf/kunstner Karoline Hjorth fra Eyes as Big as Plates forteller om sitt arbeide med å formidle denne unike kulturutvekslingen mellom folk og ærfugl på Selvær.

18.35-19.00
Varelse/Værelse
Ulrika Jansson forteller om aktivitetene som utføres i det svenske prosjektet Varelse/Værelse, med fokus på den tidligere industrihavnen Frihamnen i Gøteborg, hvor et nytt boligområde nå bygges. De inviterte kunstnerne, Pernilla Ljungkvist og Cristoph Matt, eksperimenterer med ulike metoder for å bringe publikum i dypere kontakt med stedet og fuglene. Her utforskes mulighetene for å kombinere kunstneriske, emosjonelle opplevelser med fakta som kan fungere som katalysatorer for endring.

19.00-19.30
Paneldialog med Cecilie Sachs Olsen, Ulrika Jansson, Eva Bakkeslett og NOBA.
For the information about the online seminar on November 23 visit the link here: Online seminar

Design: Raquel Marques. Image: Jan Erala

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

End date
11/09/2023

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available