fbpx Skip to content

Vitenparken

Veterinærvesenets historie, Norsk Veterinærhistorisk Selskap og Norsk veterinærmedisinsk museum

 • Hva: Foredragsmøte
 • Hvor: På Vitenparken
 • Når: Torsdag 18. november 2021, kl. 19.00-21.30
 • Arrangører: Vitenparken og Vitenparkens Venner
 • Inngang: gratis 

Dyrehelsa i Norge og Veterinærvesenets historie er knyttet sammen. Med tidligere veterinærdirektør Eivind Liven som redaktør har boka om veterinærvesenets historie nettopp blitt publisert. Vi presenterer denne boka på et bokbad der det også blir mulig å kjøpe boka.

På dette foredragsmøtet vil vi også få en innføring i det veterinærhistoriske og museale arbeidet på det veterinærmedisinske området. Dette er et arbeid som fram til i år har hatt sin hovedforankring på Adamstua. Med flyttingen av virksomheten blir dette nå en del av det historiske og museale arbeidet på Campus Ås.

Til møtet har vi også invitert medlemmene i Norsk Veterinærhistorisk Selskap, studenter og ansatte på NMBU-Veterinærhøgskolen og ansatte på Veterinærinstituttet. Gratis adgang.

Programmet for møtet blir: 

 • Kl 19.00 Åpning av møtet
 • Kl 19.05 Bokbad: Dyrehelsa i Norge-Veterinærvesenets historie. Eivind Liven og Halvor Hektoen orienterer i samtale med Steinar Tessem (redaktør i Norsk veterinærtidsskrift).
 • Kl 19.50 Spørsmålsrunde
 • Kl 20.15 Pause
 • Kl 20.30 Halvor Hektoen: Virksomheten til Norsk Veterinærhistorisk Selskap i dag og i framtida
 • Kl 20.50 Kristian Ingebrigtsen: Norsk Veterinærmedisinsk museum
 • Kl 21.10 Spørsmålsrunde
 • Kl 21.20 Møtet slutt

 

 

End date
11/18/2021

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets