fbpx Skip to content

Vitenparken

Vitenskapshistorisk seminar: Sur nedbørs virkning på skog

På dette vitenskapshistoriske seminaret tar vi et tilbakeblikk på forskning, politikk og miljøkamp i årene 1969 til 1985. Forskningsprogrammet «Sur nedbørs virkning på skog og fisk» (SNSF) var på 1970-tallet det største tverrsektorielle forskningsprogrammer i Norge med finansiering fra flere departementer og flere av den tids mange forskningsråd.

Programmet ble startet opp parallelt med at miljøproblemene ble gitt økt politisk prioritet internasjonalt og i Norge, blant annet med opprettelsen av et Miljøverndepartement i Norge. SNSF var sterkt knyttet til de overnasjonale virkningene av miljøproblemene. Utslippene fra fabrikkpipene i England, Vest-Tyskland og Øst-Europa ble transportert med nedbøren nordover til Norge. Virkningen på kort og lang sikt var uklar, men framtredende forskere både i Norge og mange europeiske land mente virkningene ville bli katastrofale for livet i ferskvann og for skogen.

En økt vektlegging av miljøproblemene krevde bedre kunnskap om sammenhengene mellom sur nedbør og skog og fisk. I dette seminaret skal vi konsentrere oss om virkningen på skog. Det var på den ene side et genuint ønske om å få fram kunnskap for å gjennomføre effektive tiltak. På den annen side var det en internasjonal og nasjonal dragkamp om å få stoppet utslipp i England, Vest-Tyskland og Øst-Europa. Utslippene skapte store problemer ved at forurensingene ble fraktet med nedbøren til andre land. Det beste argumentet for å få stoppet utslippene ville være at forskningen viste at det var store negative effekter på skog og fisk.

I dette forskningsmessige og politiske landskapet ble skogforskningen høyt prioritert. Men katastroferesultatene uteble og skogforskningen viste til dels motsatt utvikling av det politikerne og mange forskere hadde forventet. Vi setter søkelyset på hvordan forskningen og forskerne manøvrerte i dette terrenget.

Vi setter også søkelyset på hvordan forskernes resultater for 40-50 år siden står seg i historiens lys. Vi tar her blant annet utgangspunkt i det nasjonale og europeiske skogovervåkingsprogrammet som ble utviklet i kjølvannet av forskningprogrammet SNSF. Her vil blant annet lederen av NIBIO Nils Vagstad og dekan ved MINA-fakultetet på NMBU og tidligere rektor Hans Fredrik Hoen bli utfordret til å gi sine kommentarer til hvilke lærdommer vi kan trekke fra SNSF om hvordan forskningen skal manøvrere mellom politikk og miljøkamp.

Seminaret er gratis for studenter ved NMBU og medlemmer av Vitenparkens Venner. Adgang kr 100 for andre. Bindende påmelding på Vitenparkens hjemmesider

Seminarprogram kl. 16.00-22.00

Kl. 16.00 Åpning av seminaret ved møteleder og leder i Vitenparkens Venner Per Harald Grue

Kl 16.05 Det politiske og organisatoriske opplegget for SNSF ved leder for SNSFs styringsutvalg, professor (em) Lars Walløe

Kl 16.25 Film og billedkavalkade fra 1970-1985. I denne delen av seminaret vil det med film- og bildeinnslag bli gitt et tilbakeblikk som viser litt av den forskningsmessige, samfunnsmessige og politiske situasjonen som prosjektet arbeidet under.

Kl 17.00 Kort pause

Kl 17.10 Professor (em) Arne Stuanes , forskningssjef (em) Bjørn Tveite og professor (em) Gunnar Abrahamsen: Sur nedbørs virkning på skog . Hva forskningen i SNSF viste og hva oppdragsgiverne forventet

Kl 18.20 Oppfølgingen av skogforskningen i Sur nedbør-programmet. Opplegg og resultater fra det nasjonale og europeisk skogovervåkingsprogram. Innlegg ved professor(em) Kåre Venn, avdelingsleder Dan Aamlid, NIBIO og avdelingsdirektør Ivar Ekanger, Landbruks- og matdepartementet.

Kl 19.00 Pause med enkel servering

Kl 19.30 Professor(em) Nils Roll-Hansen: Tilbakeblikk på skogforskningen i SNSF og diskusjonen om forskning, politikk og miljøkamp.

Kl 20.15 Forholdet mellom forskning, miljøkamp og politikk. Hva kan vi lære av SNSF-prosjektet og hva viser skogforskningen i dag?

Panelsamtale ledet av møteleder med adm dir Nils Vagstad, NIBIO, professor og tidligere rektor Hans Fredrik Hoen, NMBU, professor (em) Lars Walløe, professor (em) Nils Roll-Hansen, professor (em) Gunnar Abrahamsen, professor (em) Arne Stuanes og professor (em) Kåre Venn

Forberedte innlegg og diskusjon

Kl 22.00 Seminaret slutt

Arrangør: Vitenparken Campus Ås, MINA-fakultetet NMBU, NIBIO og Vitenparkens Venner

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Ordinær
kr 100 inkl. Mva
165 available
NMBU Student
kr 0 inkl. Mva
81 available
Medlem Vitenparkens venner
kr 0 inkl. Mva
69 available

End date
01/09/2020

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Ordinær
kr 100 inkl. Mva
165 available
NMBU Student
kr 0 inkl. Mva
81 available
Medlem Vitenparkens venner
kr 0 inkl. Mva
69 available