Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse

Om stiftelsen

Stiftelsen støtter ungdom i Oslo og omegn som befinner seg i faresonen for å «falle utenfor» og fokuserer på velorganiserte friluftsaktiviteter og tiltak for å redusere frafallet i skolen. Stiftelsen vil i hovedsak støtte andre organisasjoner som kan vise til gode resultater, men kan også etablere prosjekter i egen regi. Prosjekter som vanskelig lar seg realisere uten vår støtte vil bli prioritert og våre bidrag skal normalt utløse annen offentlig eller privat støtte.