Felleskjøpet

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Samvirke som eierform er viktig for norsk landbruk. Dette gir bonden nødvendig trygghet og sikrer gode leveranser av både råvarer, produkter og tjenester.

For oss i Vitenparken er Felleskjøpet en naturlig samarbeidspartner. De er den viktigste leverandøren av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk.

I følge FN må vi øke matproduksjonen i verden med hele 70 prosent frem mot 2050. Vi må med andre ord produsere mer mat de neste 40 årene enn vi har gjort de siste 6000 årene. Det innebærer en stor oppgave for verdens matindustri som må lykkes med å skaffe befolkningen mer, bedre og renere mat, samtidig som den totale miljøbelastningen blir så liten som mulig.

Dette er en av de tingene Vitenparken jobber for å finne løsninger på. Det samme gjør Felleskjøpet, som kontinuerlig utvikler klimavennlige løsninger som er lønnsomme for bonden.