Fritt Ord

Fritt ord er en allmennyttig privat stiftelse, og har som formål å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge. Fritt ord søker å stimulere en levende debatt. Fritt ord støtter norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet. Fritt ord har støttet flere prosjekter hos Vitenparken, blant annet Bok i parken.

Les mer om Fritt ord på deres nettsider.