NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er en viktig samarbeids- og kompetansepartner for oss på Vitenparken. NIBIO bidrar med kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Mye av kunnskapen vi formidler på Vitenparken har sitt opphav i forskning gjort på NIBIO.

NIBIO har som mål å bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskapning innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. NiBIO gjør dette gjennom forskning og kunnskapsproduksjon. Vitenparken ønsker å bidra til det samme gjennom formidling av kunnskap, forskning og ferdigheter.

NIBIO er en av Norges største forskningsinstitusjoner med ca. 700 ansatte. NIBIO er en av naboene våre på Campus Ås.

Les mer om NIBIO på deres nettsider.