NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi er en viktig samarbeids- og kompetansepartner for oss på Vitenparken. NIBIO bidrar med kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Mye av kunnskapen vi formidler på Vitenparken har sitt opphav i forskning gjort på NIBIO.

NIBIO har som mål å bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskapning innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. NiBIO gjør dette gjennom forskning og kunnskapsproduksjon. Vitenparken ønsker å bidra til det samme gjennom formidling av kunnskap, forskning og ferdigheter.

NIBIO er en av Norges største forskningsinstitusjoner med ca. 700 ansatte.