NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er er viktig samarbeids- og kompetansepartner for oss på Vitenparken. NMBU er en av våre naboer på Campus Ås. NMBU har studier og forsking på miljø, bærekraftig utvikling, folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

NMBU har som Vitenparken fokus på bærekraft. NMBU har som overordnet satsing: “Felles innsats for en bærekraftig fremtid”. Vi på Vitenparken er stolte av å ta del i dette sammen med NMBU. Mye av kunnskapen vi formidler på Vitenparken har sitt opphav i forskning gjort på NMBU. Vi samarbeider om arrangementer, og flere studenter ved NMBU har deltidsjobb hos oss.