Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Veterinærinstituttet ønsker å bli Norges beredskapssenter én helse. Én helse ser på sammenhengen mellom human helse, husdyrhelse og helsen til ville dyr.

Veterinærinstituttet jobber også for å styrke norsk bioøkonomi, og kjerneaktivitetene er forskning, innovasjon, overvåkning, risikovurdering, rådgivning, formidling og diagnostikk. Vi samarbeider om utstillinger, formidling og arrangementer. Veterinærinstituttet har 330 medarbeidere, og flytter i 2020 fra Oslo til Ås.

Les mer om Veterinærinstituttet på deres nettsider.