Bruksgenbanker i andre land

Hvem driver bruksgenbanker i andre land og hvordan driver de sine bruksgenbanker?

Foto: Stiftelsen Kore.

Storbritannia

Et av de eldste foretakene i Europa er det som i dag heter Garden Organic i Storbritannia. Tilbake på 1970-tallet tok blant annet Lawrence Hill initiativ til et «bibliotek» med frø som ikke lenger var i handelen – Heritage Seed Library. Biblioteket/bruksgenbanken er den dag i dag stadig plassert i Ryton ved Coventry University og det tidligere Henry Doubleday Research Association, sammen med en åpen hage. Garden Organic har godt over 800 sorter, hvor halvparten dyrkes og produseres frø av i Ryton. Virksomheten omfatter en daglig leder, to praktikanter og 10 frivillige, som fortrinnsvis står for pollineringen. Alle frø fra Garden Organic er i tillegg sikret ex situ i en såkalt black box ved Warwick University.

Sveits

I Sveits finnes bruksgenbanken ProSpecieRara, stiftet i 1982. Denne “banken” omfatter 1 400 soretr av hage- og åkervekster, 1 900 åkervekster, 500 bærsorter 1 900 fruktsorter og 800 prydplanter. I tillegg til planter omfatter denne genbanken også 32 sjeldne raser av husdyr. I tillegg til den sentrale hagen i Basel har ProSpecieRara også 15 grønnsakshager, 121 fruktplantasjer, 72 bærhager, to vingårder og 17 gårder med husdyrraser i nettverket sitt. Det er 30 ansatte og over 10.000 donorer. Stiftelsen mottar statstilskudd og selger plante- og dyreprodukter i vanlig dagligvarehandel merket med egen logo for ProSpecieRara.

Hellas

Aegilops kombinerer interesser fra produsentenes rettigheter til egendyrkede frø og forbrukernes muligheter for fritt og større matvalg. Dette nettverket knytter seg likeens opp mot gresk stolthet, identitet og tradisjon, og har mer enn 200 sorter, mange av disse er kornsorter. På de greske øyene fins mange urter som naturlig bare fins der, såkalte endemiske arter (i et mangfold av habitater på greske øyer.) Gamle sorter promoteres i relasjon til hvordan de anvendes i matlaging.