Frø- og genbanker

En genbank er en samling av sorter og raser, i plantesammenheng ofte en frøbank. Det er altså en samling av frø av kulturplanter og deres ville slektninger. Hovedmålet med en frøbank er å bevare det genetiske mangfoldet og gjøre det tilgjengelig for bruk både nå og i framtiden.

Alle bønder trenger frø

Alle bønder er avhengige av å ha en stabil tilgang til såfrø. De fleste bønder i utviklingsland kjøper ikke kommersielle frø, men sparer selv frø fra sesong til sesong. Fordi disse frøene har liten utbredelse og bare brukes av noe få bønder kan de lett forsvinne hvis det skjer dramatiske hendelser i området. Som medlem i en frøbank har bøndene en sikker kilde til frø ved starten av hver sesong. Gjennom lokale frøbanker trenger ikke bønder heller å gjøre seg avhengig av dyre frø fra kommersielle frøselskaper.  Frøene de setter i frøbanken må imidlertid være sortsekte.

Dersom krisen inntreffer og en tørke eller flom ødelegger bøndenes avlinger er det svært viktig å få i gang matproduksjonen fortest mulig. Med frø lagret i en frøbank finnes viktige frøsorter tilgjengelige og klare til å tas raskt i bruk. Slik unngår man at problemene forplanter seg videre til neste år, eller at folk forblir avhengige av nødhjelp.

Eksempler på genbanker

  • Nordens genbank heter NordGen og ligger i Norge og Sverige. De har både matplanter, skogplanter og husdyr.

Svalbard globale frøhvelv

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Det ble åpnet av den norske regjering i februar 2008. Hit sendes kasser med frø fra hele kloden, for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Svalbard globale frøhvelv er imidlertid et lager og et bevaringssted kun for kopier og duplikater av frø som allerede er permanent bevart i andre genbanker. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Hver eneste frøprøve har potensial for å være til stor nytte for bønder, forskere og foredlere, når de skal produsere mat til en økende befolkning.

Kilder