Plantegenetikk

Plantegenetikk er studiet av gener, genetiske variasjoner og arv hos planter. Dette er et felt innen biologien og botanikken. Planter, slik som alle andre levende organismer, bruker DNA for å videreføre sine egenskaper.

Foto: solhatt.no.

Plantefysiologi

Plantefysiologi er læren om plantenes prosesser og funksjoner, hvordan disse påvirkes av endringer i miljøet, og hvordan dette fører til vekst og utvikling av plantene. Enkeltprosessene som foregår i plantecellene er av biofysisk og biokjemisk karakter.

Kilder

Store norske leksikon: Plantefysiologi