Rotgrønnsaker

Rotgrønnsaker er grønnsaker der det hovedsakelig er roten man spiser. De kan tilhøre ulike plantefamilier og se svært forskjellige ut. For eksempel er gulrot en skjermplante, rødbet tilhører amarantfamilien og svartrot er en korsblomstret plante.

Nepe, Mainepe. Foto: solhatt.no.

Nepe

Nepe (Brassica campestris rapifera) hører til korsblomstfamilien (Brassicaceae), og finnes i flere ulike former. Vi skiller mellom flatnepe, rundnepe og langnepe, men det finnes også overganger mellom disse. Fargen på kjøttet i røttene er gul eller hvit. Skallet på den overjordiske delen av knollen er vanligvis grønt, gulgrønt eller rødfiolett. Bladene vokser opp i en rosett uten felles rothals.

Kvit mainepe

Eldre norsk sort som kom på sortslistene i 1963, har vært dyrket i Norge over 100 år. I 2015 fikk Solhatt vedlikeholdsansvaret for denne sorten. Den er sterk mot klumprot, har flate røtter med hvitt kjøtt og høyt tørrstoffinnhold.

Målselvnepe

Målselvnepe har en søtlig og mild nepesmak og dyrkes kun nord for polarsirkelen. Målselvnepe har en lang historie i Norge som strekker seg helt tilbake til pomorhandelen mellom russiske og nordnorske handelsmenn på 17- og 1800 tallet.

Målselvnepe er saftig og mild med en distinkt nepesmak som kan minne litt om kålrot. Den er kraftigere i smaken enn vanlig mainepe. Man antar at den stammer fra nepefrø innført fra Russland en gang på begynnelsen av 1800-tallet. Det er kjent at det ble drevet frøavl av nepe allerede før 1850.

For å få den karakteristiske smaken av Målselvnepe må den dyrkes i kjølig klima med fravær av mørke. De optimale vekstbetingelsene finner vi derfor nord for Polarsirkelen. Der har Målselvnepe blitt dyrket i lange tider, slik at nepesorten har tilpasset seg de lokale dyrkingsforholdene. Målselvnepe forvaltes i dag av Senja videregående avdeling Gibostad, som også er eier og ansvarlig for vedlikehold av nepesorten. Sorten har også en egen beskyttelse under “Forskrift om beskyttelse av Målselvnepe fra Nord-Norge som geografisk betegnelse”.