Biokunst i videregående skole

Biokunst for videregående skole er et kunstformidlingsprosjekt hvor elevene lærer om kunst gjennom å lage kunst selv, under veiledning av en kunstner. Biokunst forener både naturvitenskap, etikk, filosofi, kunst, språk og samfunn, og dermed blir kunstformidlingen del av et tverrfaglig prosjekt. 

Prosjektet startet skoleåret 2020/-21, i samarbeid med VG1 utforskerklassen på Frogn videregående skole. Utforskerklassen er en klasse på studiespesialiserende studieretning. De jobber prosjektbasert, og har seks ulike, tverrfaglige prosjektperioder i løpet av året. Vitenparken har utviklet prosjektet i samarbeid med lærerne på Frogn vgs og kunstner Hege Tapio, som er tilknyttet Norwegian BioArt Arena (NOBA).

Elevene har utforsket biokunst gjennom deltakelse på biokunstsymposiet, opplæring og veiledning fra kunstnere og Vitenparkens pedagoger. Lærerne har også fått en innføring i biokunst, og har bygget opp undervisningen i prosjektperioden rundt det. Årets prosjekt ble lagt til temaet postapokalypse. Elevene har jobbet med å se for seg en apokalypse, og særlig fokusert på å se for seg hvordan verden kan gå videre etter at støvet har lagt seg.

Elevenes arbeider vil bli stilt ut på Vitenparken så snart vi kan åpne for besøkende igjen.

Vi har fått midler til å fortsette prosjektet gjennom skoleåret 2021/-22 og 2022/-23, samt å utvide prosjektet med en ny skole. Prosjektet et støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

sparebankstiftelsen