KlimaMatBordet

Velkommen til bords! Rundt dette middagsbordet skal du få lære mer om hvordan du kan ta bærekraftige matvalg. Tenk at du sitter rundt et middagsbord og kan velge mellom en økologisk tomat fra Viken eller en importert tomat fra et solrikt land, og samtidig få svaret på hvilken tomat som er det mest bærekraftige valget. Dette får du muligheten til på KlimaMatBordet.

KlimaMatBordet er en interaktiv installasjon som undersøker sammenhengen mellom mat, måltid og klima. Velkommen til bords!

KlimaMatBordet er en interaktiv installasjon der publikum sitter rundt et middagsbord. Dette er en velkjent setting for de fleste av oss, noe som forsterker opplevelsen av at vi nå innstiller oss på å forholde oss til mat. I midten av bordet dyrkes det ulike spiselige sorter som du kan velge som en ingrediens til middagen din. Vi har dekket bordet til måltid, og på tallerkenene tilberedes en rekke retter av en leken og underholdende liten, animert kokk. Denne opplevelsen skapes ved hjelp av projeksjonsmapping og 3d-animert innhold. En lyddusj skaper et eget lydbilde for de som sitter ved bordet og inneholder lyder vi forbinder med måltid, matlaging og matglede. En luktdusj bidrar til et helhetlig sanseinntrykk.

Ofte tror man at svarene er åpenbare. Kortreist, økologisk må da være mest bærekraftig? Denne installasjonen viser at svaret på spørsmålet om hva som er mest klimavennlig, og derfor bærekraftig, sjelden har et enkelt svar. I dag kan det være mer bærekraftig å importere tomater fra solrike land enn å dyrke dem i energikrevende drivhus i Norge, men kanskje er svaret et annet i fremtiden hvis drivhusene blir drevet med energi fra solceller, og tar i mot co2 fra industri i nærheten som næring for plantene?

Ved hjelp av en kombinasjon av grafikk, projeksjon og trykksensitive flater vil denne installasjonen utforske dilemmaer knyttet til valg som tas i verdikjeden og som påvirker klimaendringer. Den hjelper publikum å forstå konsekvenser av valg som tas av forbruker, kjøpmann, industrileder, distributør eller bonde. Gjennom installasjonen får publikum et forhold til hvordan ting henger sammen i et komplekst system og hvordan klimaforskning er en viktig del av bildet. Ser man på en og en faktor isolert sett kan det være et svar, for eksempel at det er høye utslipp knyttet til kjøttproduksjon. Dersom man ser det i sammenheng med andre faktorer som for eksempel ”co2-negativ” algeproduksjon som kan brukes til husdyrfôr kan svaret bli at algeproduksjon + husdyrhold = Co2-nøytral matproduksjon.

Hva bør vi da gjøre for å gjennomføre det grønne skiftet og løse klimakrisen? Skal vi slutte å spise kjøtt eller satse på algeproduksjon? Den norske verdikjeden knyttet til mat påvirkes av globale faktorer. Vi importerer store mengder grønnsaker, frukt, bær og prosessert mat, samt innsatsfaktorer på ulike nivåer i verdikjeden. Installasjonen inkluderer real time data for eksempel, globale råvarepriser, valutakurser, co2-utslipp og andre klima- og miljødata slik at vi kan få et større bilde av hvilke faktorer som påvirker verdikjeden. For publikum forsterker det opplevelsen av at installasjonen i stor grad er koblet til virkeligheten. I virkeligheten tar det lang tid før man ser konsekvenser av valg man tar, og som forbruker får man aldri et direkte forhold til konsekvenser av sine valg som kunde i butikken, og valg som blir tatt gjennom verdikjeden. Denne installasjonen bringer konsekvensene av valg ned til et visuelt og forståelig nivå. Ved hjelp av teknologi kan man synliggjøre sammenhenger på et øyeblikk det som det ellers ville tatt måneder og år og se resultatene av. Installasjonen må ha god balansegang mellom det store bildet og de valgene publikum kjenner seg igjen i. Hva er forskjellen i miljø-fotavtrykk om jeg kjøper en avokado fra Peru eller en squash fra andelslandbruket, til fredagstacoen? I butikken er det nesten umulig å opplyse seg selv om konsekvensene av en slikt valg, og gjøre informerte valg om bærekraft.

Bakgrunn for prosjektet
Bakgrunn for prosjektet er de tre samarbeidspartnernes felles engasjement for forskningskommunikasjon. Østfoldforskning, Norsk institutt for bioøkonomi (heretter NIBIO) og Vitenparken Campus Ås er tre seriøse aktører innen ulike deler av forsknings- og kommunikasjonsaksen. Alle tre har et samfunnsoppdrag som innebærer at bærekraftige løsninger for fremtiden ikke bare skal forskes på, det skal også kommuniseres ut til den generelle allmennheten, gjerne med målrettet og tilpasset formidling til ulike målgrupper i samfunnet. Når Østfoldforskning, NIBIO og Vitenparken nå står sammen om et prosjekt, er det med vårt felles faglige interesseområde som befinner seg i skjæringspunktet mellom mat- og landbruks- og klimaforskning. En annen viktig bakgrunn for prosjektet er at alle tre organisasjoner anerkjenner og jobber for å overkomme publikums psykologiske barrierer mot nødvendige klimahandlinger.

Vil du vite mer om prosjektet, ta kontakt med elise@vitenparken.no