Koredatabasen

Vitenparken har inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen Kore. Begge stiftelsene jobber med formidling av forskning på mat, landbruk og miljø. Målet med samarbeidet er at kunnskap om mat, matproduksjon og matkvalitet skal bli tilgjengelig for enda flere.

I koredatabasen, på www.kore.no, kan du selv finne forskning på mat og jord.

I oktober inngikk vi samarbeid med Stiftelsen Kore. Stiftelsen Kore er en ideell interesseorganisasjon som jobber for og med formidling av norsk og internasjonal mat- og jordbruksforskning. Et av hovedprosjektene til Kore er en forskningsdatabase. Koredatabasen skal holdes oppdatert med den nyeste forskningen, og i tillegg skal vi jobbe med felles arrangement, utstillinger og digitalt innhold.

Gjennom vårt samarbeid om kommunikasjon av forskning på bærekraftig mat og jordbruk ønsker vi å være et nasjonalt forbilde for nyskapende forskningskommunikasjon.
-Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore.

Vi sender ut egne nyhetsbrev om forskning på mat og jord. Meld deg på!

Levende matjord

Et av de første samarbeidsprosjektene er tegnefilmen Levende matjord. Prosjektet handler om biologisk liv i matjorden, og målet er å øke barn og unges forståelse av matjordens nytte og verdi. Jordvern handler om å sikre dagens befolkning og våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord. Jord er en begrenset ressurs, som betyr at tap og degradering ikke er gjenvinnbart innenfor en menneskelig levetid. I jorden foregår komplekse samspill og jordbiologi spiller en viktig rolle i å bestemme mange jordegenskaper.

Jordorganismene har en enorm innvirkning på jordas fruktbarhet, plantevekst, jordstruktur, og karbonlagring. Matjorden er også under press fra utbygging av bolig, næring og transportnett. Med prosjektet ønsker vi å lage kunnskapsbasert og populærvitenskapelig informasjon om matjord, som skal bidra til at flere mennesker kan være med i den offentlige debatten om bruk og forvaltning av matjord.

Besøk kore.no for å komme i kontakt med forsker og fagpersoner innen forskning på mat og jord.

Mer om Koredatabasen og arbeidet i stiftelsen kan du lese på kore.no.

Har du spørsmål angående dette prosjektet? Send en e-post til elise@vitenparken.no.