Nettverk for folkeforskning på skolehager og urbant landbruk

Nettverket skal være en arena for menings-, idé- og erfaringsutveksling om folkeforskning, og stimulere til økt fokus på videreutvikling av folkeforskning rettet mot skolehager og urbant landbruk blant medlemmene i nettverket. Vil du være med?

Meld deg på: Nettverk for folkeforskning på skolehager og urbant landbruk på Vitenparken

VitenEnga har det siste året begynt å utvikle seg til et nav hvor mange aktører innen forskning og utdanning fra fagmiljøene på og rundt Campus Ås kobler seg på. Foto: Vitenparken Campus Ås

VitenEnga som folkeforskningsarena

VitenEnga er et hageområde på Campus Ås som både er skolehage, utstillingsrom og produksjon av grønnsaker til Andedammen Kafé. VitenEnga har det siste året begynt å utvikle seg til et nav hvor mange aktører innen forskning og utdanning fra fagmiljøene på og rundt Campus Ås kobler seg på. Med alle disse kontaktpunktene ser vi atVitenEnga på Campus Ås er et unikt samlingspunkt for mange fagmiljøer innen utdanning, forskning, studenter og fritidspublikum. I tillegg til en praktisk og sentral beliggenhet er den også åpen for alle året rundt. Dette åpner (døgnåpent) for å kunne jobbe med folkeforskning på en arena som virkelig tilrettelegger for tverrfaglig nettverks- og kunnskapsbygging på tvers av miljøer og demografiske linjer.

Her er det stort potensiale til å både å hente ut unike data for å kunne utvikle læringsarenaen skolehage og det urbane landbruket, men særlig også for å utvikle folkeforskningen. For eksempel kan man se på utvikling av folkeforskning utover det å drive med datainnsamling. Kanskje kan deltagerne også involveres i analyseprosesser eller utforming av hypoteser? Folkeforskning på og i skoledager og urbant landbruk kan både være naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig, humanistisk forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

For hver samling i nettverket vil vi samle inn data om prosessen fra deltakerne. Det vil skje gjennom logger, spørreundersøkelser og bilder. Materialet kan danne grunnlag for evaluering og vurdering av metoder innen folkeforskning. Foto: Vitenparken.no.

Nettverkssamlinger på Vitenparken

Hvordan kan lokale aktører i samme terreng kobles på og hvordan bør og kan tverrfaglig samarbeid rundt folkeforskning rigges? Vi ser det er store vekstmuligheter for grenen her og vil gjerne dyrke det videre gjennom en samlingsrekke med introduksjon til folkeforskning, utvikling og muligheter for folkeforskningen med VitenEnga som utgangspunkt (tverrfaglig nettverksbygging med fagmiljøene rundt oss) og evaluering av ideer, tiltak og muligheter.

  • Tirsdag 14. mai 2024 på Vitenparken.
    Introduksjon til folkeforskning, behovskartlegging og planlegging av folkeforskning i skolehagesammenheng.
  • Tirsdag 10. september 2024 på Vitenparken.
    Arbeidsmøte og idéutvikling med mål om å utvikle et rammeverk med målbare kriterier, samt å utforske muligheter, fordeler, fallgruver, risiko og alternativer i bruken av folkeforskning i skolehager og urbant landbruk.
  • Tirsdag 5. november 2024 på Vitenparken.
    Erfaringsutveksling og sammenfatting av kunnskap levert av deltakerne.

 

Nasjonalt nettverk for folkeforskning

Folkeforskning innebærer å engasjere og involvere folk som ikke har forskerbakgrunn i forskning, i samarbeid med forskere eller forskningsinstitusjoner. På norsk har vi valgt å bruke folkeforskning (citizen science) som overordnet begrep for å beskrive aktiviteter der publikum på ulike måter involveres i forskning og hvor sluttresultatet er ny kunnskap eller innsikt. Folkeforskning handler om at publikum og forskere hjelper hverandre med å produsere ny vitenskapelig kunnskap og innsikt. Ofte er det forskere som får hjelp av publikum til å samle inn data (f.eks. vannprøver), men det kan også være prosjekter startet av privatpersoner eller organiserte initiativ for å undersøke noe i nærmiljøet ved hjelp av vitenskapelige metoder (kilde: forskningsrådet.no).

Prosjektet Folkeforskning på skoledager og urbant landbruk er støttet av Forskningsrådet i 2024 og er en del av Nasjonalt nettverk for folkforskning.

 

Vil du delta?

Vil du delta i nettverket for folkeforskning på skolehager og urbant landbruk?

Kontaktperson: Solveig Arnesen, solveig@vitenparken.no