VitenSmak fra havet

Med prosjektet VitenSmak fra havet vil vi involvere barn og unge til en serie workshops på Vitenparken Campus Ås og ved ulike arrangementer i Oslo-området. Her skal de bli kjent med fisk og sjømat gjennom workshoper inspirert av produktutviklingsprosesser, der de selv skal bidra til å utvikle fiskeprodukter som smaker godt for barn og unge, og som oppleves som trendy, relevante og attraktive for dem.

 

 

MatLab – et inspirerende kurskjøkken

Hver workshop vil gjennomføres på MatLab – et moderne kurskjøkken, der vi har alt av moderne kjøkkenutstyr. Vi har utstyr for å jobbe med korrekt temperatur ved varmebehandling av fisk. I tillegg til måleutstyr, utstyr til å skape røyksmak, spisbare overflater, damp, vakuum, avfotografering og dokumentering av mat. Vi har også en 3D-printer til mat. Vitenparken har kompetanse og riktig utstyr til å lære opp barn og unge til å håndtere og tilberede sjømat som råvarenes premisser.

 

VitenSmak – et unikt tilbud

Der tradisjonelle markedsaktiviteter bidrar til å få allerede kjente merkevarer ut til det yngre publikum, ønsker vi å anvende en ny metode hvor vi involverer barn og unge i både innsikts- og idégenereringsprosessen. Dette er metoder som skal bidra til å skape positive opplevelser og vekke interesse for eksisterende og fremtidig anvendelse av fisk og sjømat. Som grep tar vi i bruk tre elementer kjent fra produktutviklingens verden: Enkel tilgjengelighet (convenience), helse og design. Deltakerne på arrangementene vil altså få delta i hvordan innovasjonsprosesser skaper nye attraktive og moderne produkter og opplevelser basert på sjømat. Det innebærer barn og unges smaksopplevelser tilknyttet superfersk sjømat, innblikk i fiskerinæringas bruksmetoder og teknologi, og til slutt design.

Ved å benytte oss av slike metoder i workshopene, vil vi ikke bare skape mestringsfølelse og positive smaksopplevelser for barn og unge, men prosjektet vil også bidra til å forstå hva barn og unge liker og hvorfor. Vi vil observere og oppleve deltakerne, og denne informasjonen vil vi registrere slik at vi kan gjenbruke informasjonen i senere arrangement.

Sensorikk – en del av smaksopplevelsen

Et annet element i workshopene er sensorikk. Tenk deg noe så hverdagslig som å spise og smake – en daglig aktivitet alle mennesker har til felles. Gjennom VitenSmak fra havet skal deltakere se nærmere på denne hverdagslige aktiviteten. De utfordres til å teste sine individuelle erfaringer knyttet til mat og sette ord på hvordan deres matopplevelser påvirkes av ulike faktorer. De vil også bli kjent med noen av de fysiologiske prosessene som utgjør kun en del av den helhetlige opplevelsen vi mennesker har rundt smak og mat. På Vitenparkens MatLab utfører barn og unge forsøk og tester ut noen spesielle måter å lage fisk og sjømat på, og de sensoriske smaksopplevelsene er selvfølgelig en stor del av dette. Det vil være mulig å gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene.