fbpx Skip to content

Vitenparken

Grønt liv på en rød planet – et digitalt escape room 8.-10. trinn

For å hjelpe alle de flinke lærerne som jobber med å finne digitale læringsressurser for elevene sine, legger vi ut en testversjon av et digitalt escape-rom vi jobber med. Selv om innpakningen er litt røff i kantene, kan innholdet forhåpentligvis både by på både lek og læring, og kan løses både individuelt eller sammen i grupper.

Bruk det for det det er verdt, og gi oss gjerne en tilbakemelding på hva som fungerer og hva som kan forbedres.

I en ikke så fjern fremtid har menneskeheten tatt et stort skritt mot et selvforsynt samfunn på Mars. Som flittige maur konkurrerer ulike selskaper i tuneller under bakken om å lage det mest effektive systemet for å levere mat til planetens beboere. Systemet som vinner skal brukes for å gi mat til det man håper skal bli en selvforsynt bosetning med over én million mennesker, og vil gi ære, rikdom og berømmelse.

Som nyankommet ansatt hos Nakohito Industries, skal du bidra til at deres aquaponiske dyrkningssystem tikker og går. Men forholdene på Mars er langt fra stabile, så vær forberedt på å bruke din kunnskap, oppfinnsomhet og dine problemløsningsevner for å sikre at systemene fungerer som de skal.

Spill Escape Room her.

 

Kompetansemål:

Naturfag – etter 10. trinn:

 • beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
 • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder

Aktuelle kompetansemål i ny læreplan:

 • ​gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
 • ​beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
 • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
 • ​gjøre rede for hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet

Samfunnsfag – etter 10. trinn:

 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling

Aktuelle kompetansemål i ny læreplan:

 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Naturfag – etter 7. trinn:

 • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter

Aktuelle kompetansemål i ny læreplan:

 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
 • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet

Samfunnsfag – etter 7. trinn:

 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei

Aktuelle kompetansemål i ny læreplan:

 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

Naturfag – etter Vg1:

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold

Aktuelle kompetansemål i ny læreplan:

 • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
 • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper

 

Bookings