fbpx Skip to content

Vitenparken

Hvem er forskerne?

Hvem er de mest nysgjerrige? Hvem er skeptisk til hva som blir fortalt, og ivrig og villig til å sette ting på prøve? Hva er egentlig en forsker?

Aldersgruppe: 4-5 år

 

Rammeplansmål:

Kommunikasjon, språk og tekst:

–  lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

–  videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

Natur, miljø og teknikk:

– lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen

Bookings