Videre til innhold

Vitenparken

To gryter 8.-10. trinn

Kan du identifisere alle ingrediensene i en matrett? I dette undervisningsopplegget vil elevenes kunnskap om mat, smak og bærekraft bli satt på en prøve!

Bærekraftig mat

To matretter, men som er tilberedt med bruk av ingredienser med ulik produksjonsbakgrunn og historie. Hvilke av de grytene er meste bærekraftig produsert?

Elevene vil få en intro til temaet bærekraft og vil motta veiledning og tips i forhold til hvilke aspekter de må ta med i betraktningen når de forsøker å spore seg frem til svaret. Noen eksempler, samt åpne spørsmål til diskusjon vil bidra i å sette de inn i riktig tankemønster.

  • elevene skal smake på hver av rettene, diskutere og gjøre vurderinger
  •  elevene må utføre detektivarbeid for å spore seg frem til matretten som har tilbedt med bruk av mest bærekraftig produserte råvarer/ingredienser
  • alle ingrediensene som er benyttet i matrettene vil være tilgjengelig for klassen

Kompetansemål i Samfunnsfag etter 10. trinn

Geografi:

  • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
  • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

Kompetansemål i KRLE etter 10. trinn

Filosofi og etikk:

  • gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter
  • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

Kompetansemål i norsk etter 10. trinn

Muntlig kommunikasjon:

  • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

Kompetansemål i naturfag etter 10. trinn

Mangfold i naturen:

  • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

 

For- og etterarbeid

Last ned To gryter forarbeid bærekraft

Last ned To gryter etterarbeid bærekraft

 

Reservasjoner