Videre til innhold

Vitenparken

VitenShow – 1.-4. trinn

Vitenshow nr. 1 Hva skjer når noe blir ekstremt kaldt?

Vitenshow nr 2. Rare kjemiske reaksjoner, hvordan fungerer de?

Vitenshowet på Vitenparken inneholder eksplosjoner, høye smell og spennende kjemiske reaksjoner! Publikum får se den spennende verdenen som gjemmer seg bak små atomer og molekyler. Hva gjemmer seg bak det man vanligvis ikke ser? Hvordan reagerer stoffer egentlig med hverandre?

 

Kompetansemål i naturfag 4. trinn:

  • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
  • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert

Reservasjoner