fbpx Skip to content

Vitenparken

Vitenshow – barnehage

Vitenshow nr. 1 Hva skjer når noe blir ekstremt kaldt?

Vitenshow nr 2. Rare kjemiske reaksjoner, hvordan fungerer de?

Vitenshow på Vitenparken inneholder spennende kjemiske reaksjoner, eksplosjoner og smell. Det hele kan virke nesten magisk, men det er ikke magi – det er vår fantastiske verden!

Barna får ta del i en spennende verdenen som gjemmer seg bak små atomer og molekyler.

Aldersgruppe: 4-5 år

 

Rammeplansmål:

Kommunikasjon, språk og tekst:

– lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

– videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

           Natur, miljø og teknikk:

– lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen

Bookings