11 grunner til å satse på skolehage

Her er 11 grunner til å satse på skolehage.

 • Den nye læreplanen vektlegger dybdelæring, bærekraft og tverrfaglighet.
 • Alle i skolehagen kan ta del i meningsfylte aktiviteter. Dyrking gir både synlige og spiselige resultater som ikke trenger noen forklaring.
 • En skolehage er en ypperlig arena for å jobbe sammen om et felles mål, både med små oppgaver og langsiktige prosjekter.
 • Det er en måte å være fysisk aktiv på for den som ikke er så glad i sport.
 • Barn er mer åpne for å smake på mat de har et forhold til og grønnsaksspising rett fra jorda er en lavterskel smaksutfordring. Barn foretrekker dessuten ofte rå, nyhøsta grønnsaker.
 • Dere kommer tett på prosesser i naturen. Nedbryting, vann- og næringskretsløp, fortosyntesen, pollinering, formering, vær og årstider for å nevne noen.
 • Dere kommer tett på et biologisk mangfold og får mange sjanser til å bli bedre kjent med småkrypene som bidrar til maten vi spiser og økosystemene vi er en del av.
 • Dere blir kjent med matens opprinnelse, noe som er nødvendig for å forstå matproduksjon og noen av utfordringene vi står overfor i en verden der vi blir stadig flere mennesker som skal dele på mindre og mindre arealer med dyrkbar jord.
 • Dyrkeaktiviteter er en god måte å øve årvåkenhet for små endringer og evnen til å følge opp prosjekter over tid.
 • Biologi er et forskningsfelt i rivende utvikling. I skolehagen får dere grunnsteinene i biologien på plass.
 • Hvis dere arrangerer høstmarked finnes det knapt et bedre eksempel på bærekraftig forbruk enn produkter laget av ureiste råvarer dyrket med håndkraft som innsats.