Fra løk til løk

Hvitløk er vampyrenes skrekk og folkemedisin mot mange plager. Hvorfor fikk denne planta status som litt overnaturlig? Gulløk, hvitløk tulipanløk, noen planter lager løker. Bli kjent med forskjellig løk og følg hvitløken gjennom sommerhalvåret fra fedd til ny hvitløk.

Trinn: 1. – 2. trinn

Vanskelighetsgrad: Enkel

Tidsbruk: 6 – 8 timer. Fra rett før frosten om høsten, ev. rett etter tælen har gått, til august.

Kompetansemål:

 • Undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne og eller andres erfaringer.
 • Presentere funnene sine og beskrive hvordan en har kommet frem til dem.

Læringsmål:

 • Kunne observere og registrere endringer i hvitløkens vekst.
 • Vite hvordan planter formerer seg ved hjelp av løk.
 • Vite hva hvitløken kan brukes til.

Begreper:
En plante, løk, blad, fedd, rot, sette løk, spire, vokse, observere, registrere.

Vurdering:

 • Kunne tegne observasjonene av løken og endringene i planta i løpet av sesongen.
 • Kunne samtale om observasjonene.
 • Kunne lage en bok om hva hvitløk kan brukes til.

Utstyr: Hvitløksfedd – enten setteløk eller fra butikken, og lupe.

Areal: 1 m2 bed, plantekasse eller 3 store krukker.

Aktivitet

 1. Hent opp bakgrunnskunnskap om løk og snakk litt om den.
 2. Se på forskjellige typer løk vi bruker i matlaging, skjære den opp og smake
  på dem. Steke dem og kjenne på smaken da.
 3. Snakke om blomsterløker som er giftige!!
 4. Snakke om hva vi bruker løker til, altså til å spise eller sette.
 5. Studere hvitløken i lupe og tegne den.
 6. La hvitløken ligge framme i klasserommet en ukes tid og se hva som skjer
  med den.
 7. Sette løkene på friland eller i en blomsterkasse eller krukke. Noter
  datoen for når de ble satt.
 8. Undre sammen med elevene hva som er opp og ned på løken. Hva skjer
  hvis vi setter den opp-ned?
 9. Observere og ta bilder når løken spirer om våren. Notér dato for spiring.
  Sammenlign med andre planter i naturen. Hvor langt har de kommet?
  Regn ut hvor lang tid det har gått siden hvitløksfeddene ble satt.
  Observer og ta bilder med jevne mellomrom. Ta opp en løk hver gang for å
  se hva som har skjedd under jorda siden sist.
  Undre samme med elevene om hva som påvirker tidspunktet for spiringen.
  Når kan vi vite at hvitløken er moden?
 10. Ta opp all hvitløken rett etter sommerferien. De har sannsynligvis stått litt
  lenge. Da faller feddene av når man tar opp løken.
 11. Elevene lager hvitløkssmør og hvitløksolje og bruker dette og fersk hvitløk i
  matretter, ev. lage hvitløksflette.
 12. Lage bok om hva man kan bruke hvitløken til.
 13. Gi hvitløksfedd videre til neste klasse.

Utvidelsesmuligheter

 • Hvitløk er ofte knytte til folkemedisin og overtro. Undersøk dette mer.
 • Undre sammen med elevene om hvorfor man gråter når man renser løk?
 • Forsøk å ha et tent lys i nærheten av der du renser løken. Hva skjer da?
 • Hvorfor kjenner man hvitløksånden til en person bare hvis man selv ikke
  har spist hvitløk.
 • Hva heter hvitløk på andre språk?
 • Skallet av gul løk og rødløk kan brukes til å farge f.eks egg til påske. Fargen
  er ikke varig.

Hvitløk, sjalottløk og blomsterløk formerer seg vegetativt – med sideskudd,
mens gul-løk og rødløk frøformeres. Se videoen: Slik dyrker du hvitløk!