Økonomi

Små dyrkeprosjekter er som regel en overkommelig utgift selv i en presset skoleøkonomi, men når man skal starte opp en skolehage med litt størrelse må man gjøre noen investeringer i utstyr. Når det er gjort, koster ikke videre drift så mye. Det er mulig å søke penger fra FAU, kommunen og ulike stiftelser, for eksempel Sparebankstiftelsen. Det er også mulig å søke om tilskudd til oppstart av skolehage fra “Den naturlige skolesekken”. Hvis dere vil drive med skoleomfattende prosjekter i skolehagen er det lurt at minimum to lærere har nedsatt tid, for eksempel en time i uka, til å drifte prosjektet