Organisering av arbeid med mange elever

Det er ikke lett å være full klasse i aktivitet i en skolehage. Det er derfor greit å lage en form for stasjonsjobbing, enten med forskjellige skolehageaktiviteter eller kombinere med andre oppgaver. Det kan f. eks. være en lærerstyrt aktivitet, en de kan klare selv, f.eks grave etter smådyr, rake, sage kvister eller lese stille og en frileksgruppe.