P4C – Philosophy for Children

På Brønnerud skole kombinerer de skolehagearbeidet med å jobbe med metodikken P4C – Philosophy for Children. Målet med det er å få elevene til å undre seg, stille spørsmål, og gå fra overflatelæring til dybdelæring, og til å argumentere for påstandene sine. Sentralt i metodikken står læringsutfordringen – Læringsgropa. Til hvert av undervisningsoppleggene på disse sidene vil det etter hvert bli knyttet et P4C-opplegg, som kan bringe elevene ned i gropa og opp igjen, og som kan øke læringsutbyttet av aktivitetene.

Læringsgropa, eller The Learning Pit. Illustrasjon: Challenging Learning, James Nottingham.

Læringsgrop og kognitiv konflikt

Hensikten med læringsutfordringen er å skape en indre konflikt og få elevene til å utforske begreper. Det kan læreren hjelpe elevene med ved å stille åpne spørsmål og be elevene om å begrunne svarene. Dette skal ikke være en lærerstyrt spørsmål – svar – respons – samtale. Det skal heller ikke være en debatt med en vinner. Samtalen skal være en dialog som læreren fasiliteter, der hver elev skal få ro til å tenke igjennom oppfatningene sine, bidra inn i den felles samtalen og ha mulighet til å utvide eller endre oppfatning. Det er viktig at flest mulig elever er så aktive som mulig hele tiden. Bruk i stor grad IGP-metoden, individuelt – gruppe/par – plenum, med minst fokus på plenum.

Hjertet i Læringsutfordringen er læringsgropa. Elevene er i læringsgropa når de er bragt ut i en kognitiv konflikt. Det vil si at eleven har en eller flere ideer som virker rimelige, men når man sammenlikner dem, så ser det ut til at de står i konflikt med hverandre. Gjennom å bringe elever ut i en kognitiv konflikt, går de fra overflatelæring til å reflektere dypere, dybdelæring, og til å argumentere for påstandene sine.

Eksempler på slike kognitive konflikter kan være:
• Dersom vi kaster noe i søpla, men noen plukker det opp og bruker det på nytt, er det da ikke søppel?
• Rettferdighet er å følge reglene, men noen ganger er ikke reglene rettferdige. Hva er rettferdighet?

Ble du nysgjerrig? Mer om P4C og Challenging Learning kommer på disse sidene i løpet av høsten!