Plassering og utforming av dyrkeområde

Plassering og utforming av dyrkeområde er viktig for resultatene. Her er noen tips.

  • Solforhold. Jo mer skygge jo mer begrenset er det hva dere kan dyrke. Gode solforhold må ha høyeste prioritet.
  • Dyrkeområdet bør ikke komme i konflikt med ballspill.
  • Det er en fordel med nabohus som vender mot skolehagen hvis dere skulle være så uheldig at dere er plaget med hærverk. Hærverk gir sjelden betydelige problemer, men hvis dere er uheldige får dere etterhvert erfaring med hva som fungerer og ikke. De fleste planter er ikke så interessante å ødelegge.
  • Med tanke på vanning er det lurt å plassere dyrkeområdet et sted dere passerer ofte. Ikke ute av syne og sinn. Søker dere penger er det lurt å vurdere automatisk vanning.
  • Plasser dyrkeområdet et sted som ikke er for langt unna et vannuttak med mindre dere har planer og økonomi til å installere et nytt.
  • Man kommer langt med store potter hvis man vil ha en minihage. Pottene bør være minst 10 liter, helst 20 for å unngå å måtte vanne konstant. En fordel med potter er at de kan være på sommerferie hos noen som vanner dem. Det er også mulig å lage selvvanningspotter som har et vannmagasin i bunnen.
  • Plantekasser gir litt mer areal enn potter. Mange bygger plantekasser av pallekarmer. I likhet med potter tørker også plantekasser fortere enn bed i jorda. Plantekasser kan også utstyres med et vannmagasin som letter vanningsjobben.
  • Plen er potensielle bed. Den kan spavendes, som er hardt fysisk arbeid, eller man kan bruke potetsettemetoden som er en god måte å sette mange elever i arbeid samtidig. Se link til miniskolehage under.
  • Langs gjerder er det ofte områder med lite trafikk. Hvis dere anlegger bed langs et gjerde har plantene som trenger det noe å støtte seg på eller klatre på.
  • Opphøyde bed. Hvis bedene har litt kant er det lettere å se hvor det er lov å gå og ikke. Jo høyere bed jo fortere blir de varme på våren. De tørker også fortere. Om bedene har trekanter er de lettere å sikre mot snegler.

Nina Berge, en ringrev i skolehagegamet, har laget en flott brosjyre med illustrasjoner som viser potetsettemetoden som gjør plen til bed, hvordan lage plantekasser av pallekarmer og et eksempel på en miniskolehage.