Skolehage i medvind

Det er utrolig mye lettere å få en skolehage til å overleve og vokse hvis ledelsen på skolen er ombord. Enda lettere er det om skoleeierne også heier på prosjektet. Mange skoler nyter godt av engasjerte foreldre så gi gjerne rom til at foreldre kan få et eierskap til dyrkeområdene på skolen. En måte å få foreldre og andre interessert i hva dere holder på med er å invitere til høstmarked, elevdrevet restaurant eller kanskje en spiselig utstilling. Mens for lærere og andre som er primus motor er det å være del av et faglig nettverk der man får veiledning og faglig påfyll en god måte å holde motivasjonen oppe.