Vannets kretsløp 3: Uten vann blir det sult. Forsøk i skolehagen

Når vi dyrker egen mat, får vi erfaring med at vann er viktig. Dette opplegget gir en start på forståelsen av hvor viktig vann er i matproduksjon. Her bruker vi det dere uansett gjør i skolehagen til å forstå vannets kretsløp bedre, men vi starter med en liten øvelse som gir innblikk i sammenhengen mellom vannforbruk og bærekraft.

Beskrivelse av aktiviteten

Vi setter oss i en sirkel i skolehagen. Alle som vil får en gulrotbit å spise.

“Når vi spiser en gulrot så har gulrota fått vann mange ganger i løpet av de månedene den har vokst. Det har regnet på den og den har blitt vannet. Noen forskere har fulgt med på gulrøttene og målt hvor mye vann bonden vanner med. De fant ut at når det regnet sånn middels mye i løpet av sommeren trenger en gulrot å vannes med ca. 15 liter vann.” Sett de 15 melkekartongene etter hverandre på linje. Hvor mange gulrøtter spiste klassen nå? Hvor mange liter vann blir det? Vis bildet av en 200 g biff. “ Hvor mange liter vann tror dere kua eller oksen trenger for å lage denne muskelbiten her?” La elevene gjette. Svar: ca. 3000 liter. “Hvis vi skulle sette 3000 melkekartonger etter hverandre hvor langt ville vi kommet?” Del elevene i grupper og la dem måle kartongene og regne ut hvor langt man kommer. Hvis kartongene dere bruker er ca. 7 cm (1 liters melkekartonger) blir det 21000 cm eller 210 m! Hjelp dem med å regne om fra cm til meter. Hvor langt er 210 m? Skritt opp ca. 210 m sammen og se hvor langt dere kommer. Samle klassen igjen. “Så når vi spiser kjøtt bruker vi egentlig også masse vann. Når man spiser gulrøtter spiser man ikke så mye vann. I Norge har vi som regel god tilgang på vann, men mange steder i verden er det veldig lite vann, og noen ganger er det lite vann i Norge også. Da er det lurt å ta godt vare på det vannet vi har.”

 

Å lage et forsøk

Kan vi vanne mindre i hagen om vi dekker jorda med noe? Dekke noe jord med avispapir, markduk, halm eller gress og la noe jord være bar. Få elevene til å finne ut hvordan dere kan gjøre dette til et forsøk.

Problemstilling: Kan vi vanne mindre i hagen om vi dekker jorda med noe?

Dere trenger å utforme noen hypoteser. Naturlige hypoteser vil f. eks. være: vi tror vi kan vanne mindre når jorda er dekket, vi tror vi må vanne mindre på bar jord, vi tror ikke det har noe å si om jorda er dekket.

Dere trenger å lage en plan for å teste hypotesene og for hvordan dere vil dokumentere forsøket. Fuktighet i jorda kan måles helt enkelt ved å kjenne med hånda om jorda er fuktig eller ikke, og å måle med linjalen hvor dypt dere må grave for å finne fuktig jord. Eventuelt kan dere (også) måle med en fuktighetssensor. Ta gjerne noen bilder underveis i forsøket.

Etter avsluttet forsøk kan dere skrive en rapport, hvor dere setter opp problemstilling, hypotese, hvordan dere undersøkte problemet og hva dere kom fram til.     

 

Nyttig bakgrunnsinformasjon og lenker

  • 1 mm nedbør = 1 liter vann på 1 m2
  • 30 mm nedbør i løpet av et par dager = en skikkelig rotbløyte. Altså nok vann til at det trenger helt ned til alle røttene.    
  • Markdekking: Når du dyrker kan du enten ha bar jord rundt plantene dine eller dekke jorda med noe. Vanlige måter å dekke til jorda er: papp, aviser, gressklipp, halm og markduk. Markdekkingen sørger for at jorda tørker saktere, mikroorganismene trives bedre og det blir mindre ugress. Hvis man har mye problemer med snegler kan det bli et større problem av markdekking.

Fakta

Estimater for hvor mye vann maten vi spiser forbruker200 g biff bruker ca. 3000 liter vann. Tallet er inkludert produksjon av dyrefôr. 

Estimater for hvor stort vannforbruk, CO2, og areal ulik mat legger beslag på. 1 kg gulrøtter bruker i snitt ca 195 liter vann. En gulrot veier ca 75 g. Det vil si at en gulrot har blitt vannet med ca. 15 liter vann.

Verdens tørreste sted.

Verdens ti våteste plasser.