En stor takk til alle som har støttet oss

Da Ås Kommune så seg nødt til å kansellere avtalen med oss om levering av læringsinnhold til kommunens elever, var det mange som stilte opp for oss.

Vi vil gjerne takke NMBU, NOFIMA og NIBIO som støttet oss i saken om avtalen vår med Ås kommune. Ikke minst vil vi rette en stor takk til politikerne i kommunestyret som ser verdien av et tett samarbeid med Vitenparken i en tid hvor engasjerende og faktabasert læring og forskningskommunikasjon er viktigere enn noensinne. En fortsatt avtale mellom Vitenparken og Ås kommune gir barn og unge i distriktet et unikt tilbud. I tillegg gir det publikum og gjester i Ås fortsatt tilgang til en spennende utstilling, søndags- og ferieaktiviteter og et fint restauranttilbud. Det er også fint å se at lokalavisa stiller opp og tar tak i saker som er viktige for alle innbyggerne i kommunen.

Tusen takk fra alle oss i Vitenparken!

 

Utdrag fra protokoll formannskapet 29.04

Informasjon fra ordfører og eventuelt 1. Vitenparken Ordfører har fått henvendelser fra NMBU, NIBIO m.fl. som er bekymret for følgeeffekter dersom Ås kommune avslutter samarbeidet med Vitenparken. Maria-Therese Jensen (V) fremmet forslag til vedtak angående Vitenparken i hht oppsagt avtale i mars 2020:

«Ås kommune gjenopptar rammeavtalen med Vitenparken om kjøp av skoletjenester i en form og størrelse som er tilpasset kommunens behov og økonomi.»

Formannskapets behandling 29.04.2020: Venstres forslag ble enstemmig vedtatt.

Related news