Solveig Arnesen ansatt som ny direktør

Etter en lang og grundig prosess har styret i Vitenparken Campus Ås vedtatt å ansette Solveig Arnesen i stillingen som administrerende direktør.

Solveig Arnesen er ansatt som ny direktør for Vitenparken. Hun har en faglig bakgrunn som er godt tilpasset den spagaten Vitenparkens leder må stå i.

Da Per Olav Skjervold gikk av med pensjon i august i år, satte Vitenparken i gang en større prosess for å rekruttere den perfekte kandidaten for å drive Vitenparkens prosjekt fremover. Solveig Arnesen begynte som konstituert direktør i april og da stillingen ble utlyst var det naturlig for henne å søke på den.

Etter å ha gjennomført flere intervjuer ble hun altså ansatt som ny direktør, en ansettelse både styret og de ansatte på Vitenparken er svært fornøyd med. Vi lot Solveig svare på noen spørsmål, slik at våre gjester, kunder og samarbeidspartnere blir litt mer kjent med henne.

Hvilken bakgrunn har du?

Jeg har en faglig bakgrunn som er godt tilpasset den spagaten Vitenparkens leder må stå i. Jeg har nylig gjennomført en Executive MBA. Dette er en topplederutdanning med fokus på strategi, økonomi og ledelse, hvor jeg blant annet fikk benytte en stor konsulentoppgave til å utvikle Vitenparkens digitale forretningsstrategi, som jeg senere har jobbet med å sette ut i livet. Jeg har en sammensatt master of management med fokus på grønn økonomi, innovasjon & nyskaping og digital kommunikasjonsledelse. I bunnen har jeg en bachelor i reiselivsledelse. Jeg går inn i mitt åttende år som ansatt på Vitenparken og har vært innom mange roller på veien til direktør-stolen. Før det har jeg jobbet innen kommunikasjon og medieproduksjon og har mange års erfaring fra reiseliv. I jobben som leder på Vitenparken tror jeg at jeg får brukt summen av alt jeg har lært i ulike roller opp gjennom arbeidslivet.

Hva var det som fikk deg til å søke stillingen som administrerende direktør for Vitenparken?

Jeg søker stillingen fordi jeg motiveres sterkt av Vitenparkens samfunnsoppdrag. Vitenparken har mulighet til å spille en reell positiv rolle i det grønne skifte gjennom å inspirere neste generasjon – og det inspirerer meg. Vårt oppdrag er nettopp å inspirere den neste generasjonen, klimastreikerne og de mindre engasjerte klassekameratene deres i hvordan de kan delta i løsninger. Det skal vi gjøre gjennom å bruke alt vi kan om kreativ og engasjerende kommunikasjon til å bidra til at de opplever mestring og blir inspirert i stedet for å føle avmakt og handlingslammelse i møtet med de store bærekraftkrisene vi står overfor. Dette er utrolig spennende og inspirerende for meg. I tillegg har Vitenparken, med sitt mandat innenfor forskningskommunikasjon, et svært viktig oppdrag i en tid da samfunn og demokrati utfordres av fake news på den ene siden og rosabloggere på den andre, for å si det litt banalt. Å jobbe for forskningens rolle – og kunnskapsbasert kommunikasjon i samfunnet og spesielt i tilknytning til det grønne skiftet, er veldig viktig for meg. Jeg har sterk personlig overbevisning og engasjement på dette området. Det er nærmest meningen med livet å drive med dette.

Hva gleder du deg mest til å jobbe med fremover?

Det jeg i hvertfall vet er at på Vitenparken er det aldri en kjedelig dag. Det kryr av idéer og kreativitet selv når corona gjør at vi ikke kan ha åpent for publikum. Vi skal utvikle oss videre som en destinasjon folk oppsøker på grunn av inspirerende, grønne kunnskapsopplevelser og et spennende matkonsept, og så skal vi i tråd med vårt formidlingsmandat nå som mange som mulig gjennom digitale kunnskapsopplevelser, og ikke minst vår kunstsatsning NOBA som kommer med nye prosjekter og utstillinger i 2021. Nei, det er mange ting å glede seg til og vanskelig å plukke en ting ut av Vitenparkens mangfold. En ekstra spennende oppgave er jo arbeidet med Vitenparkens nye strategi for de neste fem årene. Mye har skjedd de siste fem årene. Å konkretisere veien videre for de neste fem årene blir et viktig fokus for meg som ny leder

Related news