fbpx Skip to content

Vitenparken

Sustainable Eaters

«Sustainable Eaters – Consumers in a sustainable Norwegian food system» er et 4-årig prosjekt, som tar utgangspunkt i mangfoldet av forbrukerprofiler, i samspill med noen av dagens industrielle og samfunnsmessige utfordringer i Norge når det gjelder jordbruk, bioressurser og miljø.

Gjennom fem arbeidspakker og eksempelstudier vil prosjektet gi økt forståelse for og forsterke forbrukernes bidrag til et bærekraftig, norsk mat-system. Samlet sett vil dette forskningsprosjektet øke norsk konkurransedyktighet på flere områder; målet er innovative industrielle løsninger for både emballasje, holdbarhet og merking av matvarer, nye læringsmidler til skolene og nye strategier for reduksjon av matsvinn. Resultatene i prosjektet vil gi grunnlag for nye politiske anbefalinger.

Visuell identitet

Konseptet for Sustainable Eaters visuelle identitet heter «Bærekraft» og drar inspirasjon fra idéer av bærekraft, balanse, sirkulær, system og innovasjon.

«Hele verdikjeden for mat må revurderes, inkludert effektivisering av ressursbruk, reduksjon av matsvinn og tilpasning av kosthold»

Design av hovedlogo i svart og hvit for Sustainable eaters.
Design av hovedlogo i svart og hvit for Sustainable eaters.
Design av logo variant i svart og hvit, for sustainable eaters, consumers in a sustainable Norwegian food system.
Design av logo variant i svart og hvit, for sustainable eaters, consumers in a sustainable Norwegian food system.
Sustainable eaters visuell identitet verktøy kasse, med logoer, fargepalett, symboler, typografi og implementeringeksempel.
Sustainable eaters visuell identitet verktøy kasse, med logoer, fargepalett, symboler, typografi og et implementeringeksempel.

 

Den visuelle identiteten inkluderer en logo – tydelig, enkel og solid, som viser til idéer av sirkulær og equilibrium – en fargepalett i grønn, rød, blå og hvit i referanse til Norge, 12 symboler som illustrerer 12 forskjellige forbruker for mangfold, og implementeringseksempler. I tillegg ble det utviklet en PowerPoint mal og en enkelt Word mal.

 

Design av PowerPoint og Word maler for Sustainable eaters etter den nye visuelle identiteten.
Design av PowerPoint og Word maler for Sustainable eaters etter den nye visuelle identiteten.