fbpx Skip to content

Vitenparken

Løsningspuls #1

Velkommen til årets første Løsningspuls. Ledende forskere holder korte innlegg om egen forskning, imens du feirer at du har fått lønn med gode kollegaer. Jippi!

Vitenparken, Forskerforbundet og Akademikerne ved NMBU ønsker med dette arrangementet å sette fokus på FNs bærekraftsmål for 2020 gjennom å invitere folk som forsker/jobber med noen av de lokale/globale samfunnsutfordringer FN har identifisert. I uhøytidlige omgivelser får ildsjelene nå en muligheten til å dele av sine erfaringer til et engasjert publikum, som brenner for å løse verdens problemer!

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I denne forbindelse er vi stolte av å kunne presentere to enestående kvinner fra Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU – som på hver sin måte forsker på hvordan de kan “redde verden”!

Sheri Bastien er førsteamanuensis ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU, og fokuserer sin forskning hovedsakelig på målene om bærekraftig utvikling 3, 4, 5 og 6 (God helse og Velvære, Kvalitetsopplæring, Likestilling, Rent vann og Sanitet). Nylig deltok hun imidlertid på eXXpedition, en verden rundt seileekspedisjon for kvinner som samler inn data om mikroplast i havet, og som adresserer mål 14 (Livet under vann). Sheri vil dele sin erfaring fra hun var ombord på eXXpedition, og fortelle hva hun planlegger å gjøre med opplevelsen nå som hun er tilbake på land.

Sheri Bastien is an Associate Professor of Public Health at NMBU whose research focuses primarily on Sustainable Development Goals 3,4,5 and 6 (Good health and wellbeing, Quality Education, Gender Equality, Clean Water & Sanitation). Recently however, she participated in eXXpedition, a round the world all women sailing expedition collecting data about microplastics in the ocean, which addresses Goal 14 (Life below water). Sheri will share her experience on board and also what she plans to do with the experience now that she’s back on land. 

Les mer om eXXpedition her.

Grete Patil er førsteamanuensis og leder ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU, og har gjennom sin forskning fokusert på bærekraftsmålet God helse og Velvære. Helse er en ressurs for individ og for et samfunn. Helse og livskavlitet er noe en har og forholder seg til fra livets begynnelse til slutt – og helse er en menneskerett. De senere år har Grete Patil forsket på hva dagtilbud for personer med demens på gård kan ha å si for brukernes helse og trivsel og for deres pårørende. Denne type tilbud innebærer et samarbeid mellom en kommunal helsetjeneste og en selvstendig næringsdrivende, et forhold som også er studert i prosjektet. På Løsningspils skal Grete dele med oss av sine erfaringer fra denne forskningen.

Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU, Aldring og Helse, NIBIO og Ruralis – Institutt for rural- regionalforskning. Mer informasjon om prosjektet finnes her.

Resultatene fra prosjektet Demensomsorg på gård har også blitt til en fotoutstilling “Den gode dagen” med korte resultater fra prosjektet. Utstillingen vises i Vitenparken på Mezzaninen fram til 24. februar. Les mer om utstillingen her.

End date
02/13/2020

Booking Date Expired: This event has passed today's date.
 • Løsningspils, Sheri Bastien, eXXpedition
  Sheri Bastien om bord på "eXXpedition"
  Photo: Juliet Carvalhal
 • Løsningspils, Sheri Bastien, eXXpedition
  Sheri Bastien rydder havet for plast!
  Photo: Juliet Carvalhal
 • Utstillingen Den gode dagen, Demensomsorg på gård, Grete Patil
  Fra fotoutstillingen "Den gode dagen"
 • Den gode dagen, Demensomsorg på gård, innhøsting, Grete Patil
  Fra fotoutstillingen "Den gode dagen"
 • Den gode dagen, Demensomsorg på gård, Løsningspils
  Fra fotoutstillingen "Den gode dagen"
Dørene åpner kl 17:00 More info Less info

Det vil være mulig å kjøpe mat og drikke.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av kveldens arrangement til Podcast.

 

Tickets