fbpx Skip to content

Vitenparken

Norsk myrforskning i fortid og framtid

Bli med på kveldsseminaret på Vitenparken torsdag 12. april 2018 "Norsk myrforskning i fortid og framtid - Fra å redusere utvandring til å redusere klimagassutslipp." Kokkene på Vitenparken har latt seg inspirere av myras råvarer og serverer blant annet spiresalat, «barkchips», elgkjøttkaker med tyttebær og multekake. Dette blir en kunnskapsrik og smakfull aften. Påmeldingen er gratis.

Program

Kl 18.00 – 22.00

Møteleder: Per Harald Grue

 1. Etableringen av Det norske myrselskap og Selskapet Ny Jord; bakgrunn og formål.
  Hva er Fondet for jord- og myrundersøkelser?
  v/styreleder Jon Ola Syrstad
 2. Digitaliseringen av Meddelelser fra Det norske myrselskap og Tidsskrift for Det norske Jord- og myrselskap, og mulighetene dette gir for å bruke dette materialet.
  v/Jan Henrik Martinsen, Vitenparkens Venner
 3. Hvilke temaer er vektlagt i Meddelelsene og Årsmeldingene?
  Oppsummerende statistikk fra ulike perioder.
  v/Jan Henrik Martinsen, Vitenparkens Venner
 4. Etableringa av Det norske myrselskap i nokre ulike historiske kontekstar.
  v/ professor og historiker Brynjulf Gjerdåker
 5. Pause
 6. Filmen: «Våler torvbruksmuseum; Torvproduksjon og bruk av torv».
 7. Utfordringer knyttet til bruk av myr og torv i dag.
  v/spesialrådgiver Arne Bardalen, NIBIO
 8. Omgraving av myr som dyrkings- og dreneringsmåte; verknad på agronomi og utslepp av klimagassar.
  v/ forsker og stasjonsstyrer Samson Øpstad, NIBIO 
 9. Miljøvennlige jordblandinger – er bruk av torv fremdeles en del av løsningen? v/ seniorforsker Trond Knapp Haraldsen, NIBIO

Gratis påmelding. Trykk på den grønne knappen øverst på siden.

Arrangører: Stiftelsen Fondet for jord- og myrundersøkelser, Vitenparkens Venner, NIBIO og Vitenparken

Foto: Ragnar Våga Pedersen

Tickets