fbpx Skip to content

Vitenparken

Åpning av utstillingen HAV

Velkommen til åpning av vår spennende og unike utstilling HAV torsdag 27. februar kl. 18:00-20:00

Bli med oss ned under sjø – og inn i kunstner og landskapsarkitekt 
Elin T. Sørensens arbeidsprosess der den marine verdenen er vår læremester og kilde til kunnskap og inspirasjon.

Utstillingen er en sanseopplevelse som passer for folk i alle aldre – med en egen forskningsstasjon for de minste.

Arrangementet er gratis for alle.

Norwegian BioArt Arena

Norwegian BioArt Arena (NOBA) er Vitenparkens nysatsning på kunst og kunstnere som arbeider med til dels levende materialer i møte med vitenskapens verden og verktøykasse. NOBA er unik i norsk sammenheng og den første, fysiske arenaen for biorelatert kunst i Norge.

BioKunst er tverrfaglig av natur, og tar i bruk vitenskapelige prosesser, metoder, tilnærminger og verktøy, gjerne i tett samarbeid med partnere fra andre felt og andre arter og organismer. Gjennom disse prosessene og koblingene blir det økologiske, geografiske, politiske, biologiske og kulturelle diskutert.

NOBAs aller første utstilling i Vitenparken er en kunstopplevelse som oppstår i møte med fjærelandskapet og havet, havets innbyggere – de marine plantene og dyrene, de som forsker på havet – marinbiologene, og mange flere.

HAV

Marine økosystemer er under press over hele kloden. Det som står på spill er mangfold av arter og deres økosystemfunksjoner – som også er livsviktige for oss på land. Men der byene møter sjøen har vi mennesker fjernet oss fra tilhørigheten til havet. Fjæra er nemlig en bioøkologisk sone med stor betydning for alt livet på jorda. Det kan vi også lære ved å studere fossilt materiale – for jo mer strandnært jo mer fossilt liv er det å spore. Så langt er tendensen her i Norge at byutviklingen skjer på menneskenes interesser. Men hvordan kan vi bygge ut i sjø uten å ødelegge for livet i vann – for da ødelegger vi samtidig for oss selv.

For å kunne hjelpe til med å skape bedre leveforhold i de urbane sjøområdene må man leve seg inn i havlandskapet og forsøke å forstå livet under vann så godt vi kan. Det har kunstner og landskapsarkitekt Elin T. Sørensens gjort i sitt doktorgradsarbeide. Hun går bokstavelig talt under overflaten og oppdager en verden som er ganske annerledes enn på landjorda. En verden som huser enorme krefter med marine organismer som lever fra fjæra og ned til de største dyp. For å finne måter å samskape med omsorg for blåskjell og andre sjødyr utforsker hun sjøen gjennom en-til-en-møter med marint liv, inspirert av det Rachel Carson kaller undringens etikk.

For å komme nærmere havet har Sørensen også koblet seg på det marine fagfeltet. Sammen har marinbiolog Eli Rinde ved Norsk institutt for vannforskning og Elin tenkt seg fram til en diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur. Problemet når vi lager våre funksjonelle og rasjonelle fjordnære boligområder er at den naturlige kysten rettes ut og forflates. Da blir også den naturlige strandsonas kvaliteter og viktige økologiske funksjoner visket ut. For å fysisk gi rom til liv under vann hjelper en ‘diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur’ med å ta disse kvalitetene tilbake.

HAV viser eksempler på løsningsforslag som er oppstått fra kunstneriske visjoner i møte med marinbiologi, tidevannslandskapet og ikke minst sjødyrene selv.

Les mer om utstillingen her.

Elin T. Sørensen er billedkunstner, animatør og landskapsarkitekt utdannet i Norge, Finland og Estland. Hennes praksis bygger på stedssensitivitet og en sterk fascinasjon for naturen, og vårt forhold til havet.

 

Miljøspørsmål har preget Sørensen virke siden 2004. Hun arbeider med åpne kunstneriske prosesser som bygger på samhandling med steder, folk og andre fagområder.

 

Sørensen er i avslutningsfasen av sin doktorgrad med arbeidstittel Making Space for the Blue Common. Her tar hun for seg dagens praksis for utbygging i sjø og undersøker nye løsninger for undervannslandskapet og den urbane fjæra. Doktorgradens caseområde er Oslos urbane sjøområde med øylandskap og fjæresone i indre havnebasseng og Indre Oslofjord. Her trengs et mer variert fjærelandskap, som gir oss trygge fjordnære byrom med gode livsbetingelser for liv i vann og på land.

 

Kaféen holder åpent- og det vil bli servert drikke!

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available
 • Sjøstjerner og tangkimer på NTP-murstein fra forsøk ved NIVA forskningsstasjon Solbergstrand, oktober 2019.
  Foto: Annike Flo.


 • Utstillingen HAV, sjøstjerne Solstjerna
  "Solstjerna"
  Gul eller glattsolstjerne (Solister endeca) er et rovdyr, som særlig lever av andre sjøstjerner eller pigghuder og bløtdyr.
  Solstjerna er gul til fiolett i farge og finnes vanligvis fra 30 meter og dypere.
  Utbredt langs kysten av Sør-Norge og Finnmark, også funnet på Svalbard.
  Undervannsfoto: Pernilla Carlsson, marinbiolog NIVA
 • Bryozoa på blæretang, HAV
  Bryozoa på blæretang.
  Elektronmikroskopfoto: Lene Cecilie Hermansen, Imaging Centre, NMBU
 • Elin T. Sørensen
  Tang dyppes i porselensmasse. Foto: Karin Beate Nosterud, NTP januar 2020.

Tickets

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available