fbpx Skip to content

Vitenparken

Ofte stilte spørsmål om Talentsenteret

Hvem kan søke om plass på talentsenteret bærekraft?

Alle elever som har rett til utdanning under det offentlige skoleverket, som deltakeråret går i 7.klasse til 2. klasse videregående har mulighet til å søke på deltakelse.

Hvor ofte deltar elevene?

Talentsenteret har 4. til 6. samlinger i året. Hver samling varer 2. eller 3. dager. Detaljert plan for samlinger og tidspunkter blir sendt ut til alle elever som får tilbud om plass i slutten av mai/begynnelsen av juni. Alle samlinger på talentsenteret skjer i skoletid.

Får elevene fravær når de deltar på talentsenteret?

Talentsenteret er et tilbud om tilpasset opplæring under opplæringsloven. Det betyr at elever som deltar på talentsenteret ikke får fravær fra sin ordinære hjemskole.

For grunnskoleelever reguleres deltakelsen av 25%-regelen i opplæringsloven. For elever ved videregående skole settes timene eleven deltar på talentsenteret under koden «annen opplæring».

Hvordan søker man?

Søknaden sendes inn via tre digitale søknadsskjema, ett for elev, ett for lærer/skole og ett for foresatte. Søknader der skjemaer mangler vil ikke bli vurdert. Mer informasjon om søknadsprosessen kommer.

Hva koster det å delta på talentsenteret i realfag?

Talentsenteret i realfag er et gratis offentlig tilbud til elever med stort læringspotensial. Talentsenteret følger gratisprinsippet i norsk utdanning og det er gratis for elever å delta.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår primært på Vitenparken Campus Ås.

 

Har du andre spørsmål? Send mail til talentsenter@vitenparken.no