Hva er en bruksgenbank?

Bruksgenbanker er et relativt nytt fenomen, og lar seg ikke definere klokkeklart. Noen av disse har dog en lang historie bak seg, før begrepet «bruksgenbank» ble lansert. I Europa er det over 130 initiativer som kan kategoriseres som bruksgenbanker.

Skolehageseminaret 2021
Foto: Stiftelsen Kore.

Fellestrekk for bruksgenbanker

  • Bruksgenbanker er fellesskap som lagrer frø og eventuelt vegetativt formeringsmateriale
  • Plantematerialet deles/spres utenfor det offisielle markedet
  • De fleste drives non-profitt
  • Mange driver i tillegg kursing og opplæring
  • Plantematerialet holdes levende/vitalt gjennom bruk
  • Brukere forplikter seg til å rapportere om bruken og dele frø eller vegetativt formeringsmateriale hva?
  • Kulturhistorien bak frøene er en viktig del av bevaringen

Les mer på Agropub.no.

Related plantearv