Landbrukets vitenskapshistorie

Vitenparken er en omorganisering av Norsk landbruksmuseum. Vi har fortsatt landbruks- og vitenskapshistoriske samlinger, og vi lager arrangement med ulike temaer innenfor landbrukshistorie.

I vårt landbrukshistoriske prosjekt samarbeider vi med Vitenparkens Venner. Sammen lager vi konferanser og filmkvelder, og vi forvalter samlingene med historiske gjenstander.

Vil du vite mer?
Kontaktperson for dette prosjektet er:

Kamal M. Malik

kamal@vitenparken.no

Related projects