Digitaliserer myras vitenskapshistorie

Vitenparkens Venner og Norsk institutt for bioøkonomi har digitalisert Meddelelser fra Det norske Myrselskap (perioden 1903 – 1976) og Tidsskrift for Det norske Jord- og myrselskap (1977 – 1988). Mange av de faglige problemstillingene som er tatt opp i publikasjonene er i dag aktualisert, blant annet diskusjonene omkring myrdyrking og miljøpåvirkning.

Foto: Ragnar Våga Pedersen

Myra – en viktig del av norsk samfunnsutvikling

Frem til nå har dette materialet bare vært tilgjengelig i form av 86 årbøker eller et meget stort antall kvartalshefter. Dette har gjort stoffet lite tilgjengelig, med tilhørende fare for at det ikke ville bli utnyttet. Gjennom dette samarbeidsprosjektet, hvor alt stoffet er digitalisert, er fakta om viktige perioder og utviklingstrekk i norsk landbruk og dermed norsk samfunnsutvikling, gjort lett tilgjengelig for allmenn kunnskapsspredning og som base for fremtidig forskning, både innenfor samfunnsvitenskap og naturvitenskap. En rekke av de faglige problemstillingene som er tatt opp i publikasjonene, er i dag aktualisert, blant annet gjelder dette diskusjonene omkring myrdyrking og miljøpåvirkning.

Samarbeid mellom NIBIO og Vitenparkens Venner

Prosjektet utgjør første etappe av et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO og Vitenparkens Venner om et vitenskapshistorisk prosjekt. Hovedformålet med samarbeidsprosjektet er å dokumentere den samfunnsmessige rollen til den vitenskapelige virksomheten ved instituttet – og dens forløpere – og dermed styrke forståelsen for vitenskapshistoriens næringsmessige og samfunnsmessige betydning.

Første og andre årgang av Meddelelser fra Det Norske Myrselskab.

Digitalisering av over 15 000 sider

Meddelelser fra Det norske Myrselskap for perioden 1903 – 1976 inneholder nesten 3 300 artikler og utgjør ca 13 400 sider. Tidsskrift fra Det norske Jord- og myrselskap, som avløste meddelelsene etter sammenslåingen av myrselskapet og Ny Jord, for perioden 1977 – 1988 inneholder vel 400 artikler og utgjør vel 2450 sider. Disse blir gjennom skanning tilgjengelig digitalt i inntil 5 formater og søkbare i fritekst.

Søk i BIBSYS Brage for å se alle digitaliserte dokumenter.

Det Norske Jord- og Myrselskap, Jord og Myr – 422 dokumenter

Det Norske Myrselskap, Meddelelser – 2835 dokumenter

 

Åpent kveldsseminar på Vitenparken

Avslutningen på digitaliseringsprosjektet ble markert med et åpent kveldsseminar på Vitenparken Campus Ås, torsdag 12. april 2018. Over 70 personer deltok på seminaret “Norsk myrforskning i fortid og framtid – Fra å redusere utvandring til å redusere klimagassutslipp.” Kokkene på Vitenparken lot seg inspirere av myras råvarer og serverte blant annet spiresalat, «barkchips», elgkjøttkaker med tyttebær og multekake. Det ble en kunnskapsrik og smakfull aften. På arrangementet ble digitaliseringene av Meddelelser fra Det norske Myrselskap og Tidsskrift for Det norske Jord- og myrselskap presentert, og det ble også trukket linjer framover til dagens problemstillinger knyttet til myrforskningen.

Les mer om arrangementet her.

Avslutningen på digitaliseringsprosjektet ble markert med et åpent kveldsseminar på Vitenparken Campus Ås, torsdag 12. april 2018. Over 70 personer deltok på seminaret "Norsk myrforskning i fortid og framtid - Fra å redusere utvandring til å redusere klimagassutslipp."

Prosjektet og seminaret har, i tillegg til egeninnsats fra NIBIO, vært finansiert av Stiftelsen Fondet for jord- og myrundersøkelser med tilsammen 260 000 kroner.

Vil du vite mer?
Kontaktperson for dette prosjektet er:
Jan Henrik Martinsen
martinsenjanhenrik@gmail.com
Mobil: 90760484

 

 

Related projects