Tegnefilm om livet i jorda

Vet du hvor mange småkryp og mikroskopiske dyr som bor i levende matjord? Bli med meitemarken MetteMarkus på eventyr og syng spiresangen. Sammen med spretthale-gjengen og andre vennskapelige jordboere hjelper de Frøydis og de tusen hvetefrøene ute på jordet med å vokse, slik at de blir til korn så vi kan bake brød. Tegnefilmen er et samarbeid mellom Vitenparken og Stiftelsen Kore, og er laget med støtte fra Eckbos legat.

MetteMarkus og brødfrøet er en tegnefilm utviklet av Vitenparken og Stiftelsen Kore.

Jordnær tegnefilm

Mikrolivet i jorden er viktig for matproduksjonen. De fleste kjenner meitemarken, men bakterier, nematoder, protozoer, sopp, leddyr og bakterier får ofte mindre oppmerksomhet. Jordorganismene har en enorm innvirkning på jordas fruktbarhet, plantevekst, jordstruktur, og karbonlagring. Fra vår erfaring finnes det svært lite popularisert og visualisert informasjon om dette temaet. Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord.

Med utgangspunkt i ny forskning og faglig informasjon om mikrolivets betydning i matjord har vi laget en 5 minutter lang tegnefilm om levende matjord. Filmen er både morsom og informativ, og karakterene jobber sammen for å opprettholde en god jordhelse. Her får publikum et innblikk i de ulike jordorganismenes funksjon i næringsnettverket som utgjør økosystemer i jord.

Meitemarken MetteMarkus og spretthalene legger en plan om å forbedre jorda det kornet er sådd.

Skoleopplegg i grønne omgivelser

Filmen utgjør det faglige innholdet i et pedagogisk opplegg for elever. Skoleopplegget er utviklet av den pedagogiske avdelingen ved Vitenparken og heter Bæsj og bærekraftVisste du at alt levende en gang har vært bæsj? Næringsstoffene i naturen har sitt eget kretsløp. I undervisningsopplegget kikker elevene på meitemarkbæsj og kanskje bæsjen til noen større dyr. De møter MetteMarkus mark og andre kryp som jobber i mørket for å lage maten vår, og hør eventyret om meitemarken og brødfrøet. I tillegg lager barna et lite meitemarkterrarie som de får med seg tilbake til skolen.

MetteMarkus og brødfrøet er en tegnefilm utviklet av Vitenparken og Stiftelsen Kore.

Forskerne avdekker jordmysterier

Er du interessert i matjord? Finn den nyeste forskningen på matjord i forskningsdatabasen Kore. Her kan du holde deg oppdatert på kunnskapen om næringsnettverket i matjord og hvordan jordkvalitet påvirker kvaliteten på matvekstene. Kompost, biokull, jordarbeid og gjødsel er andre stikkord for hva du kan finne i databasen. I Koredatabasen finner du også faktaark og andre nettressurser som du kan bruke i egne artikler, foredrag eller undervisning.

Vil du vite mer om dette prosjektet? Send en epost til elise@vitenparken.no.