Livet i jorda

Prosjektet Livet i jorda handler om biologisk liv i matjord og barn og unges forståelse av matjordas nytte og verdi. Prosjektet innebærer en tegnefilm, et spill og et pedagogisk opplegg. Livet i jorda-prosjektet drives sammen med Stiftelsen Kore og er støttet av Eckbos legat.

Skisse av Mette-Markus, hovedrolleinnehaveren i tegnefilmen om livet i jorda.

Mikrolivet i jorden er viktig for matproduksjonen. De fleste kjenner meitemarken, men bakterier, nematoder, protozoer, sopp, leddyr og bakterier får ofte mindre oppmerksomhet. Jordorganismene har en enorm innvirkning på jordas fruktbarhet, plantevekst, jordstruktur, og karbonlagring. Fra vår erfaring finnes det svært lite popularisert og visualisert informasjon om dette temaet. Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord.

Jordnær tegnefilm
Med utgangspunkt i ny forskning og faglig informasjon om mikrolivets betydning i matjord lager vi en 4 minutter lang tegnefilm om levende matjord. Filmen skal være morsom og informativ. Tegnefilmen utspiller seg nede i matjorda. Karakterene er både personer og jordorganismer, som blir nødt til å jobbe sammen for å opprettholde en god jordhelse. Filmen utspiller seg på en gård drevet av bonden Else. Gården har en moderne driftsform og tar i bruk
fornybar energi. Nede i jorda møter vi Markus som er en meitemark. Markus intervjuer spretthalen Solveig om spretthalenes arbeidsvirksomhet i jorda. Her får publikum et innblikk i de ulike jordorganismenes funksjon i næringsnettverket som utgjør økosystemer i jord. Videre blir vi kjent med Mariam, bonden Elses datter. Hun er et miljøengasjert og nysgjerrig barn, og samarbeider med Markus for å spre kunnskap om levende matjord ut til folket generelt og
bønder spesielt.

Karakterskisser av bonden Else og spretthalen Solveig.

Spill for opplevelse og læring
Med karakterer fra tegnefilmen utvikler vi et spill der barn, unge og deres familier selv kan utforske det biologiske livet i jorda sin betydning for landbasert matproduksjon. I spillet skal besøkende bli kjent med “ingrediensene” i fruktbar matjord, og produsere sin egen matjord. Hvilke komponenter finner vi i jordbruksjord, hvordan fungerer jordas fysiske, kjemiske og biologiske egenskaper, og hvordan kan vi mennesker bidra til å skape optimale forhold i jorda
slik at vi får næringsrike plantevekster til mennesker og dyr? Spillet utvikles som en installasjon i utstillingslokalene på Vitenparken.

Skoleopplegg i grønne omgivelser

Filmen og spillet utgjør det faglige innholdet i et pedagogisk opplegg for elever. Skoleopplegget vil bli utviklet og gjennomført av den pedagogiske avdelingen ved Vitenparken.

Vil du vite mer om dette prosjektet? Send en epost til elise@vitenparken.no.

Er du interessert i matjord?
Finn den nyeste forskningen på matjord i forskningsdatabasen Kore.
Besøk kore.no.