Utstillingen Fremmedartet fremtid

Utstillingen “Fremmedartet fremtid – skape i underlige habitater”, består av verkene  “c o c r e a t : e : u r e s “ av Annike Flo og “Entangled in the Mesh” av Anne Cecilie Lie.

I sine masterproduksjoner undersøker Anne Cecilie Lie og Annike Flo det å skape og overleve i vår nåværende geologiske epoke foreslått som antropocen; «Den menneskelige scene».

Med utgangspunkt i scenografi som et utvidet konsept tar vi for seg andre og utvidete tidsperspektiver, som livssykluser, geologiske tidsaldre og spekulative fremtider.  -Annike Flo, masterstudent ved Akademi for Scenekunst/Høgskolen i Østfold.

Gjennom multi-sensoriske opplevelser søker Lie og Flo å sette det menneskesentriske ut av spill ved å introdusere oss til andre underlige verdener som er sammenvevd med våres og gjør det mulig for oss å eksistere.

Ved å arbeide med økosystemer og soniske landskap som ikke alltid er lett tilgjengelige, både fysisk og auditivt, avslører vi kompleksiteten og det underlige i en verden som ofte er usynlig og uhørt.  – Anne Cecilie Lie, masterstudent ved Akademi for Scenekunst/Høgskolen i Østfold.

Newfangled Futures, eller Fremmedartet Fremtid, består av to verk laget av scenografistudenter ved Akademi for Scenekunst/Høgskolen i Østfold.

Samarbeid med Vitenparken og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Verkene tar utgangspunkt i både Vitenparken og NMBU som kunnskapsprodusenter og landskapet rundt. I disse verdenene vandrer Lie og Flo i skillet mellom de spekulative praksisene kunst og vitenskap.

Newfangled Futures, eller Fremmedartet Fremtid, består av to verk laget av scenografistudenter ved Akademi for Scenekunst/Høgskolen i Østfold.

Om kunstnerne

Annike Flo (f.1986)  er masterstudent i scenografi ved Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold og  c o c r e a t : e : u r e er hennes avgangsverk. Annike undersøker i sitt scenografiske arbeid hva det betyr å skape i den Antropocene tidsalder, og er opptatt av temaer som ”otherness”, natur vs kultur og vårt forhold til andre skapninger. Annike har en BA i kostyme for performance ved London College of Fashion, University of the Arts, London. Som kostyme og set designer i London spesialiserte hun seg innen immersive-teater (Secret Cinema, Punch Drunk, Immersive cult, med fler) noe hun har tatt med seg videre i sitt arbeid som scenograf.

Anne Cecilie Lie (f. 1983) er masterstudent i scenografi ved Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold. Hun har en bachelor i kunst fra Trondheim Kunstakademi. Gjennom hennes scenografiske og kunstneriske arbeid utforsker Lie samfunnsmessige og bygde strukturer, påpeker blindsoner og utforsker nye muligheter for sameksistens ved bruk av blant annet lyd, performance, installasjoner og tekst.

Følg med på Facebooksiden til kunstprosjektet Fremmedartet Fremtid/NewfangledFutures.

Har du spørsmål angående prosjektet? Send en e-post til elise@vitenparken.no. 

Related projects